Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

2010

 1. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Comparing ORF Length in DNA Code Observed in Sixteen Yeast Chromosomes, Proceedings of COMPSTAT'2010, 19th International Conference on Computational Statistics, Paris – France, Physica-Verlag, Springer, 745-752, 2010. (http://extras.springer.com/2010/978-3-7908-2603-6)
 2. A. Bartkowiak, Anomaly, Novelty, One-Class Classification: A Short Introdution (red. A. Abraham, K. Saeed, V. Snasel), Computer Information Systems and Industrial Management Applications (Cisim) Proceedings. Key-note paper, IEEE 2010, pp. 1-6. IEEE Catalog Number: CFP1040C-CDR. (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/)
 3. A. Bartkowiak, Outliers in biometrical data: Whats old, Whats new, Int. J. of Biometrics, Inderscience, Volume 2, No. 1, 2-18, 2010. (http://www.inderscience.com/offer.php?id=30413)
 4. A. Bartkowiak, Outliers in some Faces and non-Faces data, Int. J. of Biometrics, Inderscience, Volume 2, No. 3, 203-221, 2010. (www.inderscience.com/search/index.php?action=record&rec_id=33392)
 5. M. Bieńkowski, A. Feldmann, D. Jurca, W. Kellerer, G. Schaffrath, S. Schmid, J. Widmer, Competitive Analysis for Service Migration in VNets, 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Virtualized Infrastructure Systems and Architectures (VISA), 2010. (http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/papers/2010-visa-server-migration.pdf)
 6. M. Bieńkowski, M. Klonowski, M. Korzeniowski, D. R. Kowalski, Dynamic Sharing of a Multiple Access Channel, 27th Int. Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS), pp. 83-94, 2010. (http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/papers/2010-stacs-mutex.pdf)
 7. M. Bieńkowski, L. A. Gąsieniec, M. Klonowski, M. Korzeniowski, S. Schmid, Event Extent Estimation, 17th Int. Colloquium on Structural Information and Communication Complexity (SIROCCO), Lecture Notes in Computer Science, Volume 6058, 57-71, 2010. (www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/papers/2010-sirocco-events.pdf)
 8. M. Bieńkowski, S. Schmid, Online Function Tracking with Generalized Penalties, 12th Scandinavian Symposium and Workshops on Algorithm Theory (SWAT), Lecture Notes in Computer Science, Volume 6139, 359-370, 2010. (www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/papers/2010-swat-function-tracking.pdf)
 9. M. Bieńkowski, A. Brinkmann, M. Klonowski, M. Korzeniowski, SkewCCC+: A Heterogeneous Distributed Hash Table, 14th Int. Conference On Principles Of Distributed Systems (OPODIS), Lecture Notes in Computer Science, Volume 6490, 219-234, 2010. (http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/papers/2010-opodis-skewcccplus.pdf)
 10. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, A survey of metaheuristics parallization methodology (red. P. Łebkowski), Production Engineerinng in Making, 61-78, 2010.
 11. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Algorytm poszukiwania z zabronieniami dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami (red. J. Krystek, A. Świerniak), Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania, 33-340, 201
 12. W. Bożejko, P. Rajba, M. Uchroński, M. Wodecki, Multiruchy w generowaniu otoczeń dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami (red. J. Krystek, A. Świerniak), Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania, 2010.
 13. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel hybrid metaheuristics for the flexible job shop problem, Computers & Industrial Engineering, Volume 59, 323-333, 2010.
 14. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel Meta2heuristics for the Flexible Job Shop Problem, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6114, 395-402, 2010. (http://www.springerlink.com/content/f628n47301164166/)
 15. W. Bożejko, M. Czapiński, M. Wodecki, Parallel Hybrid Metaheuristics for the Scheduling with Fuzzy Processing Times, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6114, 379-386, 2010. (http://www.springerlink.com/content/m324u7060448417r/)
 16. W. Bożejko, M. Wodecki, Project management with uncertain tasks times, ECMLG Wrocław, 28-29.10.2010.
 17. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległy algorytm populacyjny dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami (red. R. Knosala), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 181-186, 2010.
 18. W. Bożejko, M. Wodecki, Scheduling of construction projects, ECMLG Wrocław, 28-29.10.2010.
 19. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Stabilność rozwiązań pewnego problemu szeregowania z probabilistycznymi czasami wykonywania zadań (red. R. Knosala), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 171-180, 2010.
 20. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, The flexible job shop problem solving parallel algorithms (red. P. Łebkowski), Production Engineerinng in Making, 45-60, 2010.
 21. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, The new golf neighborhood for the flexible job shop problem, Procedia Computer Science 1, Elsevier 289-296, 2010.
 22. J. Byrka, M. Ghodsi, A. Srinivasan, LP-rounding algorithms for facility-location problems, CoRR abs/1007.3611, 2010. (http://arxiv.org/pdf/1007.3611)
 23. J. Byrka, P. Gawrychowski, K. T. Huber, S. Kelk, Worst-case optimal approximation algorithms for maximizing triplet consistency within phylogenetic networks, Journal of Discrete Algorithms, Volume 8, 65-75, 2010. (http://www.informatik.uni-trier.de/%7Eley/db/journals/jda/jda8.html#ByrkaGHK10)
 24. W. Charatonik, P. Witkowski, On the Complexity of the Bernays-Schönfinkel Class with Datalog (red. C. G. Fermüller, A. Voronkov), Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning – 17th International Conference, LPAR-17, Yogyakarta, Indonesia, October 10-15, 2010. Lecture Notes in Computer Science, Volume 6397, 187-201, 2010.
 25. W. Charatonik, L. Pacholski, Set constraints with projections, Journal of the ACM, 57(4), 1-37, 2010.
 26. J. de Nivelle, Classical Logic with Partial Functions, International Joint Conference on Automated Reasoning, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6173, 203-217, 2010.
 27. T. Gagie, P. Gawrychowski, Grammar-Based Compression in a Streaming Model, 4th International Conference on Language and Automata Theory and Applications LATA 2010, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6031, 2010, 273-284, 2010. (http://www.springerlink.com/content/74234j01v41h4j0p/)
 28. P. Gawrychowski, M. Gutan, A. Kisielewicz, On the problem of freeness of multiplicative matrix semigroups, Theoretical Computer Science, Volume 411, Issues 7-9, 1115-1120. (http://dx.doi.Org/10.1016/j.tcs.2009.12.005)
 29. P. Gawrychowski, A. Jeż, Validating the Knuth-Morris-Pratt Failure Function, Fast and Online, 5th International Computer Science Symposium in Russia (CSR), Lecture Notes in Computer Science, Volume 6072, 132-143, 2010. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13182-0_13)
 30. L. Grocholski, A. Niemiec, Norma PN ISO/IEC 12207 jako zabezpieczenie wdrożenia oprogramowania, Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2010, 161-168.
 31. L. Grocholski, A. Niemiec, Opiniowanie "nowej, innowacyjnej, nowoczesnej" technologii, Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2010, 169-176.
 32. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 360, WSiP, Warszawa 2010, wyd. II.
 33. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, WSiP, Warszawa 2010, wydanie XII.
 34. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSiP, Warszawa 2010, wyd. VII.
 35. J. Halawa, A. Szustalewicz, Identification of models of order three applying step response moment method, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 86 NR 6/2010, 236-238, 2010.
 36. Ł. Jeż, A 4/3-competitive randomised algorithm for online scheduling of packets with agreeable deadlines, 27th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS'10) w elektronicznej serii Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs). (http://dx.doi.org/10.4230/LIPIcs.STACS.2010.2479)
 37. A. Jeż, A. Okhotin, Least and Greatest Solutions of Equations over Sets of Integers, 35th International Symposiums on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS), Lecture Notes in Computer Science, Volume 6281, 441-452, 2010. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15155-2_39)
 38. A. Jeż, A. Okhotin, On Equations over Sets of Integers, 27th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS) 2010 Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Germany Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum fuer Informatik (IBFI), 09005, 477- 488, 2010. (http://dx.doi.org/10.4230/LIPIcs.STACS.2010.2478)
 39. A. Jeż, A. Okhotin, Univariate Equations Over Sets of Natural Numbers, Fundamenta Informatica, Volume 104, Number 5, 329-348, 2010. (http://dx.doi.org/10.3233/FI-2010-352)
 40. Ł. Kaiser, Ł. Stafiniak, Playing General Structure Rewriting Games, Third Conference on Artificial General Intelligence, Atlantis Press,. 49-54, 2010. (http://agi-conf.org/2010/wp-content/uploads/2009/06/paper_51.pdf)
 41. M. Kamburelis, Shadow maps and projective texturing in X3D, Proceedings of the 15th International Conference on Web 3D Technology, ACM, 17-26, 2010. (http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1836049.1836052&coll=DL&dl=GUIDE)
 42. P. Keller, P. Woźny, On the convergence of the method for indefinite integration of oscillatory and singular functions, Applied Mathematics and Computation, Volume 216, Issue 3, 989-998, 2010. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2010.01.117)
 43. S. Lewanowicz, P. Woźny, Two-variable orthogonal polynomials of big q-Jacobi type, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 233, 1554-1561, 2010. (http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2009.02.070)
 44. P. Wnuk-Lipiński, A Hybrid Evolutionary Algorithm to Quadratic Three-Dimensional As-signment Problem with Local Search for Many-Core Graphics Processors, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6283, 343-350, 2010.
 45. P. Wnuk-Lipiński, Evolution Strategies for Objective Functions with Locally Correlated Variables, Lecture Notes in Computer Science, Volume. 6283, 351-358, 2010.
 46. A. Adrabiński, Frequent Knowledge Patterns in Evolutionary Decision Support Systems for Financial Time Series Analysis (red. A. Brabazon), Natural Computing in Computational Finance, Studies in Computational Intelligence, vol. 293, Springer, 131-145, 2010.
 47. P. Rajba, M. Wodecki, Jednomaszynowy problem szeregowania zadań z probabilistycznymi czasami (red. J. Krystek, A. Świerniak), Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania, 135-142, 2010.
 48. P. Wnuk-Lipiński, Personalization of Text Information Retrieval with Bayesian Networks and Evolutionary Algorithms, Proceedings of the Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Chania, Greece, 2010.
 49. E. Brzychczy, P. Wnuk-Lipiński, R. Zimroz, Planetary Gearboxes Condition Monitoring under Non-stationary Operations by Adaptive Decision Trees based Classification of Vibration Data in Multidimensional Symptom Space, Proceedings of 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Opole, Poland, 2010.
 50. P. Wnuk-Lipiński, Signal Classification with Self-Organizing Mixture Networks, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6304, 275-276, 2010. (http://www.springerlink.com/content/w054j8426hk0r03n/)
 51. E. Kieroński, J. Marcinkowski, J. Michaliszyn, B and D Are Enough to Make the Halpern-Shoham Logic Undecidable, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6199, ICALP (2) 2010: 357-368, 2010.
 52. A. Jeż, A. Okhotin, Conjunctive Grammars over a Unary Alphabet: Undecidability and Unbounded Growth, Theory of Computing Systems, Volume 46, Number 1, 27-58, 2010. (http://dx.doi.org/10.1007/s00224-008-9139-5)
 53. D. Biernacki, M. Piróg, A Systematic Derivation of the STG Machine verified in Coq, ACM SIGPLAN Haskell Symposium 2010, Baltimore, MD, 25-36, 2010. (http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1863528)
 54. M. M. Sysło, Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii, Człowiek-Media-Edukacja, WN UP, Kraków 2010 (Materiały 20 Symposium Człowiek-Media-Edukacja, Kraków 2010), także Dialog i Edukacja.
 55. S. Lewanowicz, P. Woźny, Constrained multi-degree reduction of triangular Bezier surfaces using dual Bernstein polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 235, 785-804, 2010. (http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2010.07.005)
 56. P. Woźny, Efficient algorithm for summation of some slowly convergent series, Applied Numerical Mathematics, Volume 60. 1442-1453, 2010. (http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2010.04.001)
 57. P. Gawrychowski, Ł. Jeż, A. Jeż, Validating the Knuth-Morris-Pratt Failure Function, Fast and Online, Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6072/2010, 132-14 (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13182-0_13)
 58. A. Kościelski, Jak uczyłem się matematyki, Matematyka, R. 63, nr 8 (2010), 461-465.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS