Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2009

 1. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Are amino-acids counts in yeast ORFs negative binomial?, International Journal of Biometrics, Vol. 1, No. 3, 268-297, 2009.
 2. A. Bartkowiak, Modelling Occurrence of Amino-Acids in Yeast DNA code, BERE 2009 Abstracts. Symposium on Biomathematics and Ecology Research and Education, June 13-17, 2009, Izmir University of Economics, Turkey, 19-20.
 3. P. Wnuk-Lipiński, Knowledge Patterns in Evolutionary Decision Support Systems for Financial Time Series Analysis (red. M. Giacobini), Applications of Evolutionary Computing, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5484, Springer, 2009, 203-212.
 4. W. Bożejko, M. Czapiński, M. Wodecki, Równoległy algorytm hybrydowy dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 199-206.
 5. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległa metaheurystyka dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 207-213.
 6. M. Wodecki, Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Metoda analizy minimów lokalnych w rozwiązywaniu pewnych problemów optymalizacji dyskretnej, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 215-222.
 8. R. Nowak, P. Woźny, Method of summation of some slowly convergent series, Applied Mathematics and Computation. 215 (4) (2009) 1622-1645. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2009.07.016)
 9. S. Lewanowicz, P. Woźny, Multi-degree reduction of Bézier curves with constraints, using dual Bernstein basis polynomials, Computer Aided Geometric Design 26 (2009), 566-579. (http://dx.doi.org/10.1016/j.cagd.2009.01.006)
 10. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy asynchroniczny algorytm Tabu Search dla problemu gniazdowego szeregowania zadań (red. R. Knosala), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2009, 127-136.
 11. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Scatter search for a weighted tardiness flow shop problem, Multidisciplinary International Scheduling Conference MISTA 2009, Dublin, Ireland 10-12 August 2009.
 12. W. Bożejko, Z. Hajducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu Tabu Search z rozmytymi czasami wykonania zadań, Przegląd Budowlany Nr 7-8 (2009), 76-80.
 13. A. Bartkowiak, Outliers in biometrical data – two real examples of analysis (red. K. Saeed), 2009 Int'1 Conf. on Biometrics and Kansei Engineering, ICBAKE 2009, 25-28 June 2009, Cieszyn, Poland. IEEE Computer Society Conference Publishing Services, Los Alamitos, CA, CPS Online, 1-6.
 14. A. Bartkowiak, Search for outliers in abnormal data – a case study on frequencies of amino-acids in DNA code, ACS-AISBITS, 16th Intnl. Multi-Conf Conference on Advanced Computer Systems, Artificial Intelligence, Software Technologies, Biometrics and Information Technology security, 14-16th October 2009, Szczecin-Międzyzdroje. Electronic proceedings.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS