Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2009

  1. E. Kołczyk, Examiner's Remarks on Informatics Matura Examination in Poland, Informatics in Education, Journal of Eastern and Central Europe, Volume 8, Number 2, 2009, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, 251-260.
  2. M. M. Sysło, Wkład edukacji informatycznej do nauczania matematyki I. Podejście algorytmiczne, Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna, 68/2008-2009, 20-27.
  3. M. M. Sysło, e-learning w szkole, e-mentor, 28/2009, 23-31.
  4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSIP, Warszawa 2009, wydanie VI.
  5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, WSiP, Warszawa 2009, wydanie XI.
  6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 360, WSiP, Warszawa 2009, wydanie I.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS