Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Języków Programowania - 2008

 1. M. Biernacka, O. Danvy, Towards compatible and interderivable semantic specifications for the Scheme programming language, part II: reduction semantics and abstract machines, 2008 Workshop on Scheme and Functional Programming, British Columbia, 2008. (http://www.ccs.neu.edu/home/will/scheme2008/paper4.pdf)
 2. P. Witkowski, J. de Nivelle, A small Framework for Proof Checking, Proc. of the first international workshop on Practical Aspects of Automated Reasoning (PAAR2008). (http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-373/PAAR-ESHOL.pdf)
 3. D. Biernacki, J-L. Colaco, G. Hammon, M. Pouzet, Clock-directed Modular Code Generation for Synchronous Data-flow Languages, Proceedings of the ACM SIGPLAN-SIGBED 2008 Conference on Languages, Compilers, and Tools for Embedded Systems, Tucson, AZ, USA, 2008, 121-130.
 4. J. Marcinkowski, P. Wieczorek, Modulo Constraints and the Complexity of Typechecking XML Views, Theory of Computing Systems, Springer 2008.
 5. R. Küsters, T. Truderung, Reducing Protocol Analysis with XOR to the XOR-free Case in the Horn Theory Based Approach, Proceedings of the 15th ACM conference on Computer and Communications Security, ACM, 2008, 129-138. (http://www.ii.uni.wroc.pl/~tt/papers/ccs08.pdf)
 6. W. Charatonik, M. Wrona, Tractable Quantified Constraint Satisfaction Problems over Positive Temporal Templates, Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning, 15th International Conference, LPAR 2008, Doha, Qatar, November 22-27, 2008. Proceedings. Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5330, 543-557.
 7. W. Charatonik, M. Wrona, Quantified Positive Temporal Constraints, Computer Science Logic, 22nd International Workshop, CSL 2008, 17th Annual Conference of the EACSL, Bertinoro, Italy, September 16-19, 2008. Proceedings. Springer Lecture Notes in Computer Science, Volume 5213, 94-108.
 8. L. Grocholski, G. Żur, Projektowanie i implementacja systemów anonimowej komunikacji w internecie, rozdział 12, Inżynieria oprogramowania – od teorii do praktyki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, 135-144.
 9. L. Grocholski, A. Jabłoński, A. Niemiec, Dostosowanie standardów wyższego nauczania inżynierii programowania dla potrzeb przemysłu, rozdział 37, Inżynieria oprogramowania – od teorii do praktyki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, 423-432.
 10. L. Grocholski, A. Niemiec, Trzy przykłady wdrożeń systemów klasy ERP – bezpieczeństwo prawne, rozdział 14, Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, 189-196.
 11. L. Grocholski, A. Niemiec, Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w dużej firmie informatycznej, PWN Warszawa 2008, Inżynieria oprogramowania – metody wytwarzania i wybrane zastosowania, 58-74.
 12. L. Grocholski, K. Ziemba, Synteza i analiza wspomagania procesów biznesowych w systemach o architekturze SOA, rozdział 8, Inżynieria oprogramowania – od teorii do praktyki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, 93-102.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS