Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2008

 1. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Distribution of Amino-Acids Coding Genetic Information in Yeast Orfs, Polish Journal of Environ. Stud., Vol. 17, No.
 2. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Intrinsic Dimensionality of Data and of their Representatives. A Case Study of Amino-Acid Distribution in ORFs (red. V. Snaśel), Proceedings IEEE: CISIM2008, 7th Computer Information Systems and Industrial Management Applications. Ostrava, The Czech Republic, 2008, 177-182, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA.
 3. A. Bartkowiak, Nonlinear Dimensionality Reduction by Isomap and MLE-dim as Applied to Amino-Acid Distribution in Yeast ORFs (red. V. Snasel), EEE Proceedings, 7th International Conference "Computer Information Systems and Industrial Management Applications". Ostrava, June 26-28, 2008.182-188. Published by the IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA.
 4. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Distribution of Amino-Acids Coding Genetic Information in Yeast Orfs, materiały na płycie CD, 15th International Multi-Conference ACS, 15-17 October 2008, Międzyzdroje, organizowanej przez Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej.
 5. W. Bożejko, M. Walczyński, M. Wodecki, Problem dystrybucji z terminami dostaw, ZNPŚ, Automatyka, z.150, 25-30.
 6. W. Bożejko, M. Walczyński, M. Wodecki, Zastosowanie algorytmu poszukiwania snopowego opartego na szybkiej transformacji Fouriera do cyfrowej analizy sygnałów, ZNPŚ, Automatyka, z.150, 31-36.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel scatter search algorithm for the flow shop sequencing problem, (PPAM), Lecture Notes in Computer Science Vol. 4967, Springer Verlag, 2008, 180-188.
 8. W. Bożejko, M. Wodecki, Solving Permutational Routing Problems by Population-Based Metaheuristics, Computers & Industrial Enginering. (http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.cie.2008.11.022)
 9. W. Bożejko, C. Smutnicki, M. Wodecki, A distributed hybrid metaheuristics for the job shop problem with non-identical parallel machines, International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing, META'08, 2008.
 10. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel path-relinking method for the flow shop scheduling problem, (ICCS 2008), Lecture Notes in Computer Science, 5101, Springer, 2008, 264-273.
 11. J. Korczak, P. Wnuk-Lipiński, Systemy agentowe we wspomaganiu decyzji na rynku papierów wartościowych, Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, 2008, 289-301.
 12. P. Wnuk-Lipiński, Evolutionary Strategies for Building Risk-Optimal Portfolios, Natural Computing in Computational Finance, Studies in Computational Intelligence, Vol. 100, Springer, 2008, 53-65.
 13. P. Wnuk-Lipiński, Evolutionary Decision Support System for Stock Market Trading, Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5253, Springer, 2008, 405-409.
 14. P. Wnuk-Lipiński, Evolutionary Algorithms Equipped with Internal Dimensionality Reduction, Proceedings of International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, ACS 2008, Międzyzdroje, 2008.
 15. S. Cebrat, P. Mackiewicz, M. Sobczyński, P. Wnuk-Lipiński, The application of Self Organizing Maps and evolutionary algorithms to distinguish bacterial proteomes, Proceedings of 7th World Congress in Probability and Statistics, July 14-19, 2008, Singapore, 188-189.
 16. P. Wnuk-Lipiński, Neuro-evolutionary Decision Support System for Financial Time Series Analysis, Hybrid Artificial Intelligence Systems, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5271, Springer, 2008, 180-187.
 17. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Analiza szczególnej zależności typu czas/koszt metodami sztucznej inteligencji, Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 2008, 481-487.
 18. M. Wodecki, A block approach to earliness-tardiness scheduling problems, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (DOI: 10.1007/s00170-008-1395-7). (Published online: 28 February 2008).
 19. M. Wodecki, A Branch-and-Bound Parallel Algorithm for Single-Machine Total Weighted Tardiness Problem, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 37, Nr 9-10, 2008, 996-1004.
 20. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Development of time computings method using evolutionary algorithms, The International Symposium on Automation and Construction, ISARC 2008, 638-643.
 21. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel population training metaheuristics for the routing problem (red. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. Zurada), Computational Intelligence: Methods and Applications, ICAISC, 2008, 463-472.
 22. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Harmonogramowanie kompleksu robót budowlanych w warunkach niepewności (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, TI, (2008), 109-118.
 23. W. Bożejko, M. Wodecki, Efektywność równoległych metod przeszukiwania otoczeń (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, TI, (2008), 119-126.
 24. P. Rajba, M. Wodecki, Rozsyłanie informacji w sieciach radiowych o topologii kraty (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, TI, (2008), 323-330.
 25. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Metoda analizy minimów lokalnych do rozwiązywania permutacyjnych problemów optymalizacyjnych, ZNPŚ, Automatyka, z.150, 19-24.
 26. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Fuzzy Blocks in Genetic Algorithm For the Flow Shop Problem, Conference on Human System Interaction HSI'08, IEEE Computer Society, 1-4244-1543-8/08/©2008 IEEE, 820-825.
 27. A. Bartkowiak, Orf length is negative binomial – why? (red. P. Brito), Proceedings in Computational Statistics, Contributed papers on CD, 2008, 291-298. Physica Verlag, a Springer Company.
 28. I. Area, E. Godoy, S. Lewanowicz, P. Woźny, Multivariate generalized Bernstein polynomials, Identities for orthogonal polynomials of two variables, Numerical Algorithms 47 2008, 199-220. (http://dx.doi.org/10.1007/s11075-008-9168-9)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS