Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2008

 1. E. Kołczyk, Matura z informatyki jako przygotowanie do dalszego kształcenia, Materiały V konferencji "Informatyka w Edukacji", Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, Toruń, 95-100.
 2. Informatyka w Edukacji (red. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło), Materiały V Konferencji Informatyka w Edukacji (Toruń, Lipiec 3-6, 2008), UMK Toruń, PTI, Toruń 2008, 1-309.
 3. Z. Płoski, Elementy systemów komputerowych. Budowa nowoczesnego komputera od podstaw, tłumaczenie z języka angielskiego: N. Nisan, S. Schocken, WNT Warszawa 2008.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa 2008, wydanie V zmienione.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 352, WSiP, Warszawa 2008, wydanie II.
 6. Z. Płoski, Windows Vista PL. Zabawa z multimediami, tłumaczenie z języka angielskiego: M. Kloskowski, K. Stephenson, Grupa Wydawnicza Heliom, Gliwice 2008.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 (z płytą CD-ROM – Oprogramowanie TI'99-U), s. 160, WSiP, Warszawa 2008, wydanie X.
 8. Informatics Education – Contributing Across Curriculum (red. R. T. Mittermeir, M. M. Sysło), Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008. Selected papers (Toruń, July 1-4, 2008), UMK Toruń, Toruń 2008, 1-171.
 9. E. Kołczyk, Algorithm – Fundamental Concept in Preparing Informatics Teachers, Informatics Education – Supporting Computational Thinking, Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools, Evolution and Perspectives, July 1-4, 2008, Toruń, Poland, s. 265-271, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5090, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.
 10. Informatics Education – Supporting Computational Thinking (red. R. T. Mittermeir, M. M. Sysło), Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008 (Toruń, July 1-4, 2008), Lecture Notes in Computer Science Vol. 5090 (2008), Springer-Verlag, 1-357.
 11. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, The Challenging Face of Informatics Education in Poland (red. R. T. Mittermeir, M. M. Sysło), Informatics Education – Supporting Computational Thinking, Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008 (Toruń, July 1-4, 2008), Lecture Notes in Computer Science Vol. 5090, 2008, Springer-Verlag, 1-18.
 12. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna – między technologią a pedagogiką (red. M. M. Sysło), Informatyka w Edukacji, V Materiały V Konferencji Informatyka w Edukacji (Toruń, Lipiec 3-6, 2008), UMK Toruń, PTI, Toruń´ 2008, 52-63.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS