Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2007

  1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSIP, Warszawa 2007, wydanie IV zmienione.
  2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja windows. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
  3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja linux. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
  4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Oprogramowanie TI'99-U Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, WSiP, Warszawa 2007.
  5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s.352, WSiP, Warszawa 2007, wydanie 1.
  6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna CD Materiały uzupełniające, WSIP, Warszawa 2007.
  7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 (z płytą CD- ROM – Oprogramowanie TP99-U), s. 160, WSiP, Warszawa 2007, wydanie IX.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS