Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

2007

 1. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, A. Vasilopoulos, Book Chapter in book: Visualization of Five Erosion Risk Classes using Kernel Discriminants (red. J, Pejaś, K. Saeed), Advances in Information Processing and Protection, Springer, 169-178.
 2. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, Visualization of Some Multi-Class Erosion Data Using GDA and Supervised SOM (red. R. Mosdorf, J. Pejaś, K. Saeed), Book Chapter in book: Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications. Springer, 13-22.
 3. A. Bartkowiak, Comparing the distribution of the WIG20 and S&P500 index, Hercma 2007, The 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference, 2007, Athens University of Economics and Business, Lea Publishers Athens, 101-105.
 4. A. Bartkowiak, Long-Term patterns in some stock data (red. C. Ferreira, C. Lauro, S. de Miranda, G. Saporta), IASC 07 Conf. "Statistics for Data Mining, Learning and Knowledge Extraction" 30th Aug. to Sept. 1st, 2007 – Aveiro, Portugal, Electronic Proceedings, 1-8.
 5. A. Bartkowiak, Recenzja książki: A. Unwin, M. Theus, H. Hofmann, Graphics of Large Data Sets, Springer2006 - dla ISCB News.
 6. A. Bartkowiak, Should normal distribution be normal? The Student's t alternative (red. K. Saeed), 6th Int. Conf. CISIM'07, Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Ełk, Poland, 28-30 June 2007, IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), Los Alamitos, 3-8.
 7. M. Bieńkowski, M. Kutyłowski, The k-Resource Problem on Uniform and on Uniformly Decomposable Metric Spaces, 10th International Workshop on Algorithms and Data Structures (WADS 2007), Springer, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4619, 2007, 337-348.
 8. M. Biernacka, D. Biernacki, Formalizing Constructions of Abstract Machines for Functional Languages in Coq, 7th International Workshop on Reduction Strategies in Rewriting and Programming (WRS 2007), Paris, June 2007.
 9. M. Biernacka, O. Danvy, A Concrete Framework for Environment Machines, ACM Transactions on Computational Logic, 9(1): 6, 2007.
 10. M. Biernacka, O. Danvy, A Syntactic Correspondence between Context-Sensitive Calculi and Abstract Machines, Theoretical Computer Science, 2007, 375: 76-108.
 11. W. Bożejko, J. Grabowski, M. Wodecki, Bloki w problemie przepływowym z minimalizacją sumy kosztów opóźnień, Automatyka, Tom II, Zeszyt 1-2(2007), 41-52.
 12. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel evolutionary algorithm for the traveling salesman problem, Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics, vol. 2, no. 3-4, (2007), 129-137.
 13. W. Bożejko, M. Wodecki, Problemy układania planów szkoleń (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, (2007), 122-130.
 14. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm populacyjny dla kwadratowego problemu przydziału (QAP) (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, (2007), 131-136.
 15. W. Bożejko, M. Wodecki, A parallel metaheuristics for the single machine total weighted tardiness problem with sequence-dependent setup times, Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Scheduling Conference: Theory and Applications (MISTA), Paris 28-31 August 2007, 96-103.
 16. W. Bożejko, M. Wodecki, On the theoretical properties of swap multimoves, Operations Research Letters, Elsevier Science Ltd., 35/2, 2007, 227-231.
 17. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm scatter search dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Automatyka, Tom II, Zeszyt 1-2(2007), 53-59.
 18. W. Charatonik, M. Wrona, 2-SAT Problems in Some Multi-valued Logics Based on Finite Lattices, 37th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL 2007), 2007, IEEE Computer Society 2007, 21-21.
 19. W. Charatonik, Regular directional types for logic programs, Proceedings of the 9th International ACM SIGPLAN Conference on Principles and practice of Declarative Programming, July 14-16, 2007, Wrocław, Poland. Page 209, ACM Press 2007.
 20. W. Charatonik, Set Constraints and Language Equations, Theory and Applications of Language Equations, Proceedings of the 1st International Workshop, Turku, Finland, 2 July 2007, number 44 in General Publications, 1-4. Turku Centre for Computer Science, Jun 2007.
 21. J. de Nivelle, Redundancy for Geometric Resolution, Proceedings of the 6th International Workshop on First-Order Theorem Proving FTP 2007, Department of Computer Science, University of Liverpool, 2007, 77-100.
 22. M. Dynia, Ch. Schindelhauer, Why Robots Need Maps, Structural Information and Communication Complexity SIROCCO 2007, Springer, LNCS 4474, 2007, 41-50.
 23. L. Grocholski, A. Niemiec, Analiza złożoności systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z normą ISO/IEC 16085 – procesy w życiu oprogramowania – zarządzanie ryzykiem, Konferencja Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania, 14-16 maja 2007, Szklarska Poręba.
 24. L. Grocholski, A. Niemiec, Zarządzanie ryzykiem w firmach informatycznych według Microsoft Solution Framework (MSF), Konferencja Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania, 14-16 maja 2007, Szklarska Poręba.
 25. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s.352, WSiP, Warszawa 2007, wydanie 1.
 26. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Oprogramowanie TI'99-U Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, WSiP, Warszawa 2007.
 27. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 (z płytą CD- ROM – Oprogramowanie TP99-U), s. 160, WSiP, Warszawa 2007, wydanie IX.
 28. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja linux. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
 29. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja windows. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
 30. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna CD Materiały uzupełniające, WSIP, Warszawa 2007.
 31. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSIP, Warszawa 2007, wydanie IV zmienione.
 32. A. Jeż, A. Okhotin, Conjunctive grammars over a unary alphabet: undecidability and unbounded growth, Computer Science in Russia 2007, Springer-Verlag LNCS 4649, 2007, 168-181.
 33. A. Jeż, Conjunctive grammars can generate non-regular unary languages, Developments in Language Theory 2007, Springer-Verlag LNCS 4588, 2007, 242-253.
 34. T. Jurdziński, F. Mraz, M. Platek, Ambiguity by Restarting Automata, International Journal of Foundations of Computer Science, 18(6), 2007, 1343-1352.
 35. T. Jurdziński, F. Otto, Shrinking Restarting Automata, International Journal of Foundations of Computer Science, 18(2), 2007, 361-386.
 36. T. Jurdziński, F. Otto, Sequential monotonicity for restarting automata, RAIRO – Theoret. Informatics Appl. 41 2 (2007), 157-175.
 37. T. Jurdziński, K. Loryś, Leftist Grammars and the Chomsky Hierarchy, Theory of Computing Systems, 41(2), 233-256.
 38. T. Jurdziński, K. Loryś, Lower bound technique for length-reducing automata, Information and Computation, 205(9), 2007, 1387-1412.
 39. L. Arge, C. Cachin, T. Jurdziński, A. Tarlecki, Automata, Languages and Programming, 34th International Colloquium, ICALP 2007, Wroclaw, Poland, July 9-13, 2007, Proceedings Springer 2007.
 40. T. Jurdziński, On complexity of grammars related to the safety problem, Theoretical Computer Science, 389 (1-2), 2007, 56-72.
 41. XIV Olimpiada Informatyczna (red. P. Kanarek), 2006/2007 (praca zbiorowa, wyd. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej 2007).
 42. P. Keller, A method for indefnite integration of oscillatory and singular functions, Numerical Algorithms 46 (2007), 219-251.
 43. E. Kieroński, L. Tendera, On Finite Satisfiability ofthe Guarded Fragment with Equivalence or Transitive Guards (red. A. Lipitakis), Proceedings, LPAR 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4790, 318-332. Full paper: Electronic print, ERCMA 2007 Conference Proceedings.
 44. S. Cebrat, P. Mackiewicz, M. Sobczyński, P. Wnuk-Lipiński, Zastosowanie sieci Kohonena i algorytmów ewolucyjnych do różnicowania proteomów prokariotycznych, II Polski Kongres Genetyki, Warszawa, 2007, 283-284.
 45. P. Wnuk-Lipiński, Discovering Stock Market Trading Rules using Multi-Layer Perceptrons, Proceedings of 9th International Work Conference on Artificial Neural Networks, IWANN 2007, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4507, Springer, 2007, 1114-1121.
 46. P. Lipiński, ECGA vs. BOA in Discoverying Stock Market Trading Experts, Proceedings of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2007, ACM, 2007, 531-538.
 47. A. Jakoby, M. Liśkiewicz, R. Reischuk, C. Schindelhauer, Improving the Average Delay of Sorting, Proc. 4th Annual Conference on Theory and Applications of Models of Computation (TAMC 2007), LNCS 4484, Springer- Verlag 2007, 330-341.
 48. C. Hundt, M. Liśkiewicz, On the Complexity of Affine Image Matching, in Proc. 24th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2007), LNCS 43923, Springer-Verlag, 284-295.
 49. M. Liśkiewicz, Theory of Computing Systems (red. R. Reischuk), 41(2): (2007), Special Issue.
 50. J. R. Kiniry, M. Moskal, E-matching for Fun and Profit, Satisfiability Modulo Theories workshop 2007, Berlin.
 51. R. Grigore, M. Janota, M. Moskal, Reachability Analysis for Annotated Code, Specification and Verification of Component-Based Systems, 2007, Cavtat, Croatia.
 52. R. Grigore, M. Moskal, Edit & Verify, First-order Theorem Proving workshop 2007.
 53. M. Moskal, Fx7 or In Software, It Is All About Quantifiers, Satisfiability Modulo Theories Competition 2007, Berlin.
 54. J. Otop, Solution to some right alternative ring problems, CADE 2007 – Workshop on DISPROVING, 24-34.
 55. T. Kavitha, K. Mehlhorn, D. Michaił, K. Paluch, Strongly stable matchings in time O(nm) and extension to the hospitals-residents problem, ACM Transactions on Algorithms 3(2): (2007).
 56. P. Skibiński, J. Swacha, Combining efficient XML compression with query processing, 11th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS'07), LNCS 4690, 330-342.
 57. P. Skibiński, J. Swacha, Fast and efficient log file compression, ADBIS'07 Local Proceedings, 56-69.
 58. S. Grabowski, P. Skibiński, J. Swacha, Fast transform for effective XML compression, Proceedings of the CADSM'07, 323-326.
 59. A. Szustalewicz, Minimal Coverage oflmestigated Object when Seeking for its Fractal Dimension (red. J. Pejaś, K. Saeed), Advances in Information Processing and Protection, by SPRINGER, 2007, 117-128.
 60. D. Kähler, R. Küsters, T. Truderung, Infinite State AMC-Model Checking for Cryptographic Protocols, 22nd IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2007), 10-12 July 2007, Wroclaw, Poland, Proceedings. IEEE Computer Society, 2007.
 61. R. Küsters, T. Truderung, On the Automatic Analysis of Recursive Security Protocols with XOR, STACS 2007, 24th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Aachen, Germany, 2007, Proceedings. Springer, 2007, 646-657.
 62. P. Wieczorek, Complexity of Typechecking XML Views of Relational Databases, Proceedings of 11th International Conference on Database Theory (ICDT 2007) LNCS 4353, Springer 2007, 239-253.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS