Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2006

 1. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, Visualizing some multi-class erosion data using kernel methods, COMPSTAT 2006, Computational Statistics. Physica Verlag, A Springer Company, 805-812.
 2. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, A. Vassilopoulos, Visualization of Five Erosion Risk Classes using Kernel Discrimiants (red. I. El Fray, J. Pejas, K. Saeed), Advanced Computer Systems, ACS 2006, 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems. October 18-20, Międzyzdroje, Poland. Vol. I. 245-255. Faculty of Informatics, Szczecin University of Technology, 2006.
 3. A. Bartkowiak, K. Gorski, Personal Authentication from Palm Scans, ACS 2006, 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems. October 18-20, Międzyzdroje, Poland.
 4. W. Bożejko, W. Karczewski, M. Wodecki, Stabilność algorytmów szeregowania z probabilistycznymi parametrami zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, OWTZP, 2006, 141-150.
 5. W. Bożejko, M. Wodecki, A new inter-island genetic operator for optimization problem with block properties, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4029, 2006, 334-343.
 6. J. Korczak, P. Wnuk-Lipiński, Technology of Intelligent Agents used in Financial Data Analysis, Proceedings of 5th Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, NTIZ 2006, Prace Naukowe AE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2006.
 7. P. Lorens, D. Magoni, K. Shami, P. Wnuk-Lipiński, Scalable Distributed k-Resilient Name to Address Binding System for Overlays, Proceedings of 5th International Conference on Networking, Mauritius, 2006, IEEE Computer Security.
 8. A. Szustalewicz, A. Vassilopoulos, Calculating the fractal dimension of river basins, comparison of several methods, Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications, 2006, 299-309.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, A fast parallel dynasearch algorithm for some scheduling problems, IEEE Press, 2006, 275-280.
 10. R. Nowak, A method of convergence acceleration of some continued fractions, Numerical Algorithms 41 (2006), 297-317.
 11. W. Bożejko, M. Wodecki, Population-Based Approach for the Quadratic Assignment Problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, WILEY-VCH Verlag, 2006, 61-64.
 12. W. Bożejko, M. Wodecki, Metody przyśpieszania przeglądania otoczeń w algorytmach lokalnych poszukiwań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, OWTZP, 2006, 151-160.
 13. W. Bożejko, J. Grabowski, M. Wodecki, A block approach-tabu search algorithm for single machine total weighted tardiness problem, Computers & Industrial Engineering, 50, 2006, 1-14.
 14. W. Bożejko, M. Wodecki, Theoretical properties of multimoves in metaheuristics in aspect involutions, Proceedings of Tenth International Workshop on Project Management and Scheduling, PMS 2006, 88-94.
 15. W. Bożejko, M. Wodecki, The new concepts in neighborhood search for permutation optimization problems, Practice and Theory of Automated Timetabling, PATAT 2006, Brno 2006, 363-366.
 16. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm genetyczny z blokowym operatorem fuzji dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, OWTZP, 2006, 161-170.
 17. W. Bożejko, M. Wodecki, Evolutionary Heuristics for Hard Permutational Optimization Problems, International Journal of Computational Intelligence Research, V. 2/2, 2006, 151-158.
 18. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Kernel Discriminant Analysis – a Practice Using the UCI Wine Data (red. J. Hartmann, J. Michalek), Biometricke metody a modely w soucasne vede a vyskumu, Sbornik referatu. UKZUZ Brno, 2006.
 19. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, Visualization of Some Multi-Class Erosion Data Using GDA and Supervised SOM (red. R. Mosdorf, J. Pejas, K. Saeed), Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications, ©Springer Science+Business Media LLC, New York, pp. 13-22.
 20. W. Bożejko, M. Wodecki, Jednomaszynowy problem szeregowania z przezbrojeniami, ZNP, AUTOMATYKA, 2006, 21-26.
 21. W. Bożejko, M. Wodecki, Szeregowanie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, ZNP, AUTOMATYKA, 2006, 27-32.
 22. A. Szustalewicz, Minimal Coverage of Measured Object in Designating its Fractal Dimension (red. I. E. Fray, J. Pejas, K. Saeed), ACS 2006 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, October 18-20, Międzyzdroje, Poland, Szczecin University of Technology, Szczecin – Poland – 2006, vol. 1, 169-180.
 23. S. Lewanowicz, P. Woźny, Dual generalized Bernstein basis, Journal of Approximation Theory 138, 2006, 129-150. (http://dx.doi.org/10.1016/j.jat.2005.10.005)
 24. S. Lewanowicz, P. Woźny, Connections between two-variable Bernstein and Jacobi polynomials on the triangle, Journal of Computational and Applied Mathematics 197, 2006, 520-533. (http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.cam.2005.11.013)
 25. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel population training algorithm for the single machine total tardiness problem, Artificial Intelligence and Soft Computing, ed. A. Cader et all, ICAISC 2006, LNCS 4029, 419-426.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS