Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2006

 1. E. Kołczyk, H. Krupicka, Przygotowanie szkolnych koordynatorów TI do współpracy z innymi nauczycielami, Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia. Materiały ogólnopolskiej konferencji, Kraków 6-7.04.06, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006, 339-342.
 2. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Contribution of Informatics Education to Mathematics Education in Schools (red. R. T. Mittermeir), Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers, Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006 (Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006), Lecture Notes in Computer Science Vol. 4226, 2006, 209-219.
 3. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, On Page Number of iV-Free Posets, Electronic Notes in Discrete Mathematics 24, 2006, 243-249.
 4. M. M. Sysło, Czy informatyka ma swoja historię? Czy warto o niej pamiętać i ją przywoływać (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały 16. Ogólnopolskiego Symposium Naukowego "Komputer w Edukacji", Kraków, 29-30 września, 2006, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków, Kraków 2006, 232-234.
 5. M. M. Sysło, Ewolucja edukacji w kierunku elastycznego systemu kształcenia (red. W. Strykowski), Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji "Media a Edukacja", Poznań 12-14 czerwca, 2006, Wydanie PTTiME, Poznań 2006, 96-102.
 6. E. Kołczyk, Kształcenie nauczycieli informatyki wczoraj, dziś i jutro, Dydaktyka informatyki i Informatyka w dydaktyce. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym, Płyta CD do podręcznika dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSIP, Warszawa 2006, wydanie III.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Kształcenie w zakresie podstawowym, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (z płytą CD), WSIP, Warszawa 2006, wydanie III.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, (z płytą CD-ROM - Oprogramowanie TI'99-U), Wydanie VIII, WSiP, Warszawa 2006.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Płyta CD-ROM Gim-Lin do podręcznika dla ucznia gimnazjum, Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 11. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Płyta CD-ROM Gim-Inf do podręcznika dla ucznia gimnazjum, Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 12. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Oprogramowanie TF99-U. Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, Wydanie VI, WSiP, Warszawa 2006.
 13. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Podręcznik dla ucznia gimnazjum (z 2 płytami CD-ROM), Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 14. E. Kołczyk, Informatics Matura Examination: useful or not?, Information Technologies at School, Proceedings of the Second International Conference "Informatics in Secondary Schools, Evolution and Perspectives", November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania, Institute of Mathematics and Informatics, Publishing House TEV, 2006.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS