Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2005

 1. P. Wnuk-Lipiński, Dependency Mining in Large Sets of Stock Market Trading Rules (red. J. Pejas, A. Piegat), Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Intelligent Systems, Kluwer Academic Publishers, 2005, 329-336.
 2. J. Korczak, P. Wnuk-Lipiński, Early Warning in On-line Stock Trading System, Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2005, ed. H. Kwasnicka, M. Paprzycki, IEEE, 2005, 538-543.
 3. P. Wnuk-Lipiński, Clustering of Large Number of Stock Market Trading Rules, Neural Network World, International Journal on Neural and Mass-Parallel Computing and Information Systems, Vol. 15, No. 4, 2005, 351-357.
 4. K. Michalak, P. Wnuk-Lipiński, Prediction of High Increases in Stock Prices using Neural Networks, Neural Network World, International Journal on Neural and Mass- Parallel Computing and Information Systems, Vol. 15, No. 4, 2005, 359-366.
 5. A. Szustalewicz, A. Vassilopoulos, Calculating the fractal dimension of river basins, comparison of several methods. In Image Analysis, Computer Graphics (red. P. Himola, R. Mosdorf, J. Pejas, K. Saeed, Z. Sosnowski), Security Systems and Artificial Intelligence Applications, by the University of Finanse and Management in Białystok, vol. 1, Białystok 2005,. 449-460.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, A hybrid evolutionery algorithm for the permutation optimization problems, ISDA 05, IEEE Computer Society, 2005, 326-331.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy lokalnych poszukiwań z otoczeniami o wykładniczej liczbie elementów, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa, 2005, 130-137.
 8. W. Bożejko, M. Wodecki, Szeregowanie na jednej maszynie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT Warszawa, 2005, 138-147.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, Wielowątkowy Algorytm Symulowanego Wyżarzania, Za-stosowanie Teorii Systemów (MONOGRAFIE), 2005, 31-40.
 10. W. Bożejko, J. Grabowski, M. Wodecki, Block Approach-local Search Algorithm for Single Machine Total Weighted Problem, Automatyka T.9, Z.1-2, 2005, 25-35.
 11. A. Bartkowiak, N. T. Trendafilov, Feature extraction by the SCo-TLASS: an illustrative example (red. M. A. Kłopotek), Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS: IIPWM'05 Conference, Springer Series: Advances in SOFT Computing ISBN 3-540-25056-5, 2005, 3-11.
 12. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, A. Vassilopoulos, J. Zdziarek, Choosing representative data items: Kohonen, Neural Gas or Mixture Model? (red. J. Pejas, A. Piegat), Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems, Kluwer Academic Publishers, Springer ISBN 1-4020-7776-9, e-book 0-387-23484-5 New York, 2005, 337-344.
 13. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, Visualization of multivariate data with additional class information (red. K. Saeed et al.), Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications. Vol. I. Issued by WSFiZ, Białystok, (Volume I, Part III. Image analysis, Graphics and Biometrics), 2005, 307-320.
 14. A. Bartkowiak, Data points viewed in Kohonen's self-organizing maps, Neural Network World, V. 15, no. 4, 2005, 205-302.
 15. A. Bartkowiak, P. Wnuk-Lipiński, Remarks on evaluation of correlation dimension for 5 French stock data, SYNASC'05 – 7th Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Main track papers. IeAT Technical Report 05-06, 2005, 91-98.
 16. A. Bartkowiak, Robust Mahalanobis distances obtained using the "multout" and "fast-mcd" methods, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 25, nb. 1, 2005, 7-21.
 17. J. Grabowski, M. Wodecki, A very fast tabu search algorithm for the job shop problem (red. B. Aliendee, C. Rego), "Metaheuristic Optimization Via Menory and Evolution, Tabu Search and Scatter Search", Kluwer, 2005, 117-144.
 18. W. Bożejko, M. Wodecki, Task realization's optimization with earliness and tardiness penalties in distributed computation systems, LNCS 3528, 2005, 69-75.
 19. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel Evolution Heuristic Approach for the Traveling Salesman Problem, ICNAAM'05, WILEY-VCH, ISBN 3-527-40652-2, 2005, 90-93.
 20. W. Bożejko, W. Karczewski, M. Wodecki, Metody rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi, Monografie – Zastosowania teorii systemów. Nr 3. Wydział Inżynierii Mechanicznej AGH Kraków, 2005, 19-29.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS