Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2005

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA. Oprogramowanie TI'99-U. Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, ISBN 83-02-07313-X, WSiP, Warszawa 2005, wydanie V.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, S. 160, ISBN 83-02-08162-0, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VII.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, S. 308, ISBN 83-02-07886-7, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VI zmienione.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatics and ICT in Polish Education System, LNCS 3422, ISBN: 3-540-25336-X, 2005, 46-52.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity For Internet Based Learning, Proceedings of an International Conference on Computer Based Learning in Science, Slovak Republic 2005, ISBN 9963-607-63-2.
 6. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatics versus Information Technology – How much Informatics is Needed to use Information Technology – a School Perspective (red. R. T. Mittermeir), From Computer Literacy to Informatics Fundamentals, Proc. of the International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2005, LNCS 3422, 2005, 178-188.
 7. M. M. Sysło, Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wyzwania (red. B. Niemierko, G. Szyling), Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych, Materiały XI Konferencji "Diagnostyka Edukacyjna", Gdańsk 26-28 Września 2005, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, 34-60.
 8. M. M. Sysło, Edukacja informatyczna – stan i wyzwania (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały 15. Ogólnopolskiego Symposium Naukowego "Komputer w Edukacji", Kraków, 23-24 września, 2005, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków, Kraków 2005, 269-272.
 9. M. M. Sysło, Historia rachowania: ludzie, idee, maszyny, Zarys historii komputerów, 24 Plansze do pracowni komputerowej z komentarzem (broszura – 32 strony), WSiP, Warszawa 2005.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS