Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

2005

 1. A. Bartkowiak, N. T. Trendafilov, Feature extraction by the SCo-TLASS: an illustrative example (red. M. A. Kłopotek), Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS: IIPWM'05 Conference, Springer Series: Advances in SOFT Computing ISBN 3-540-25056-5, 2005, 3-11.
 2. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, A. Vassilopoulos, J. Zdziarek, Choosing representative data items: Kohonen, Neural Gas or Mixture Model? (red. J. Pejas, A. Piegat), Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems, Kluwer Academic Publishers, Springer ISBN 1-4020-7776-9, e-book 0-387-23484-5 New York, 2005, 337-344.
 3. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, Visualization of multivariate data with additional class information (red. K. Saeed et al.), Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications. Vol. I. Issued by WSFiZ, Białystok, (Volume I, Part III. Image analysis, Graphics and Biometrics), 2005, 307-320.
 4. A. Bartkowiak, Data points viewed in Kohonen's self-organizing maps, Neural Network World, V. 15, no. 4, 2005, 205-302.
 5. A. Bartkowiak, Robust Mahalanobis distances obtained using the "multout" and "fast-mcd" methods, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 25, nb. 1, 2005, 7-21.
 6. A. Bartkowiak, P. Wnuk-Lipiński, Remarks on evaluation of correlation dimension for 5 French stock data, SYNASC'05 – 7th Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Main track papers. IeAT Technical Report 05-06, 2005, 91-98.
 7. M. Bieńkowski, M. Dynia, M. Korzeniowski, Improved Algorithms for Dynamic Page Migration, 22nd Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS), LNCS 3404, 2005, 365-376.
 8. M. Bieńkowski, A. Brinkmann, M. Korzeniowski, O. Orhan, Cube Connected Cycles Based Bluetooth Scatternet Formation, 4th International Conference on Networking (ICN), LNCS 3420, 2005, 413-420.
 9. M. Bieńkowski, F. Meyer auf der Heide, M. Korzeniowski, Dynamic Load Balancing in Distributed Hash Tables, 4th Annual International Workshop on Peer-To-Peer Systems (IPTPS), LNCS 3640, 2005, 217-225.
 10. M. Bieńkowski, V. Damerow, F. Meyer auf der Heide, C. Sohler, Average case complexity of Voronoi diagrams of n sites from the unit cube, 21st European Workshop on Computational Geometry (EWCG), 2005, 167-170.
 11. M. Bieńkowski, Dynamic Page Migration with Stochastic Requests, 17th Annual ACM Symposium on Parallel in Algorithms and Architectures (SPAA), ACM Press, 2005, 270-278.
 12. M. Bieńkowski, M. Korzeniowski, Dynamic Page Migration under Brownian Motion, European Conference in Parallel Processing (Euro-Par), LNCS 3648, 2005, 962-971.
 13. M. Bieńkowski, F. Meyer auf der Heide, Page Migration in Dynamic Networks, 30th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS), LNCS 3618, 2005, 1-14.
 14. M. Bieńkowski, J. Byrka, Bucket Game with Applications to Set Multicover and Dynamic Page Migration, 13th European Symposium on Algorithms (ESA), LNCS 3669, 2005, 815-826.
 15. M. Bieńkowski, M. Korzeniowski, Bounding Communication cost in Dynamic Load Balancing of Distributed Hash Tables, 9th International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS), LNCS 3974, 2005, 381-395.
 16. W. Charatonik, L. Georgieva, P. Maier, Bounded model checking of pointer programs, Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Association for Computer Science Logic (CSL'05), LNCS 3634, 2005, 397-412.
 17. L. Grocholski, A. Niemiec, Inżynieria oprogramowania w świetle wytycznych norm międzynarodowych, XVII Krajowa Szkoła Górska PTI, Szczyrk, 2005.
 18. L. Grocholski, A. Niemiec, Praktyka, korzyści i koszty wdrożenia hurtowni danych w systemach CRM, XVII Krajowa Szkoła Górska PTI, Szczyrk, 2005.
 19. L. Grocholski, Przełom wieków w sieciach a orwellowski rok 1984, Biuletyn EBIB, nr 5/2005 (66)
 20. L. Grocholski, A. Niemiec, Norma ISO/IEC 16085 – procesy w życiu oprogramowania – zarządzanie ryzykiem, Konferencja Ryzyko Przedsięwzięć Informatycznych, Szczecin, 2005.
 21. L. Grocholski, A. Niemiec, IEEE SWEBOK – kompendium wiedzy inżynierii oprogramowania, Współczesne Problemy Informatyki. Monografie i prace naukowe pod redakcją Swietłany Lebiediewej i Arkadiusza Liber, nr 1, 2005.
 22. L. Grocholski, Rozpoznawanie wymagań i funkcjonalności w programowaniu ekstremalnym, Współczesne Problemy Informatyki. Monografie i prace naukowe pod redakcją Swietłany Lebiediewej i Arkadiusza Liber. nr 1, 2005;
 23. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, S. 308, ISBN 83-02-07886-7, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VI zmienione.
 24. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, S. 160, ISBN 83-02-08162-0, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VII.
 25. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA. Oprogramowanie TI'99-U. Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, ISBN 83-02-07313-X, WSiP, Warszawa 2005, wydanie V.
 26. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity For Internet Based Learning, Proceedings of an International Conference on Computer Based Learning in Science, Slovak Republic 2005, ISBN 9963-607-63-2.
 27. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatics and ICT in Polish Education System, LNCS 3422, ISBN: 3-540-25336-X, 2005, 46-52.
 28. T. Jurdziński, K. Loryś, Leftist Grammars and the Chomsky Hierarchy, Proceedings of 15th International Symposium Fundamentals of Computation Theory (FCT'05), LNCS 3623, 2005, 282-293.
 29. T. Jurdziński, G. Stachowiak, Probabilistic Algorithms for the Wakeup Problem in Single-Hop Radio Networks, Theory of Computing Systems, 38 (3), 2005, 347-367.
 30. T. Jurdziński, F. Otto, Shrinking Restarting Automata, 30th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2005), LNCS 3618, 2005, 532-543.
 31. T. Jurdziński, F. Mraz, F. Otto, M. Platek, Monotone Deterministic RL-Automata Don't Need Auxiliary Symbols, Proceedings of 9th International Conference on Developments in Language Theory (DLT'05), LNCS 3572, 2005, 284-295.
 32. T. Jurdziński, M. Kutyłowski, J. Zatopiański, Efficient Simulation of Synchronous Systems by Multi-speed Systems, RAIRO Theoretical Informatics and Applications, 39, 2005, 401-417.
 33. T. Jurdziński, F. Mraz, F. Otto, M. Platek, Deterministic Two-Way Restarting Automata and Marcus Contextual Grammars, Fundamenta Informaticae, 64 (1-4), 2005, 217-228.
 34. P. Kanarek, XII Olimpiada Informatyczna, 2004/2005
 35. W. Bożejko, W. Karczewski, M. Wodecki, Metody rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi, Monografie – Zastosowania teorii systemów. Nr 3. Wydział Inżynierii Mechanicznej AGH Kraków, 2005, 19-29.
 36. E. Kieroński, M. Otto, Small Substructures and Decidability Issues for First-Order Logic with Two Variables, 20th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, Proceedings, 2005, 448-457.
 37. E. Kieroński, Results on the Guarded Fragment with Equivalence or Transitive Relations, Computer Science Logic, 19th International Workshop, CSL 2005, 14th Annual Conference of the EACSL, LNCS 3634, 2005, 309-324.
 38. P. Wnuk-Lipiński, Dependency Mining in Large Sets of Stock Market Trading Rules (red. J. Pejas, A. Piegat), Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Intelligent Systems, Kluwer Academic Publishers, 2005, 329-336.
 39. J. Korczak, P. Wnuk-Lipiński, Early Warning in On-line Stock Trading System, Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2005, ed. H. Kwasnicka, M. Paprzycki, IEEE, 2005, 538-543.
 40. P. Wnuk-Lipiński, Clustering of Large Number of Stock Market Trading Rules, Neural Network World, International Journal on Neural and Mass-Parallel Computing and Information Systems, Vol. 15, No. 4, 2005, 351-357.
 41. K. Michalak, P. Wnuk-Lipiński, Prediction of High Increases in Stock Prices using Neural Networks, Neural Network World, International Journal on Neural and Mass- Parallel Computing and Information Systems, Vol. 15, No. 4, 2005, 359-366.
 42. A. Jakoby, M. Liśkiewicz, Revealing Additional Information in Two-Party Computations, Proc. of the 11th Ann. Int. Conf. on the Theory and Application of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT 2005), LNCS 3788, 2005, 121-135.
 43. M. Liśkiewicz, U. Wölfel, On the Intractability of Inverting Geometric Distortions in Watermarking Schemes, Proc. 7th Information Hiding Workshop (IH 2005), LNCS 3727, 2005, 176-188.
 44. J. Arpe, A. Jakoby, M. Liśkiewicz, One-Way Communication Complexity of Symmetric Boolean Functions, RAIRO – Theoretical Informatics and Applications, 39(2005), 687-706.
 45. Fundamentals of Computation Theory (red. M. Liśkiewicz, R. Reischuk), Proceedings, LNCS 3623, 2005.
 46. J. Chomicki, J. Marcinkowski, Minimal-Change Integrity Maintenance Using Tuple Deletions, Information and Computation 197, 2005, 90-121.
 47. J. Chomicki, J. Marcinkowski, On the Computational Complexity of Minimal-Change Integrity Maintenance in Relational Databases (red. L. Bertossi, A. Hunter, T. Schaub), Chapter in Integrity Tolerance, LNCS 3300, 2005, 119-150.
 48. J. Marcinkowski, J. Otop, G. Stelmaszek, On a Semantic Subsumption Test, 11th LPAR — International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence and Reasoning, LNCS 3452, 2005, 142–153.
 49. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatics versus Information Technology – How much Informatics is Needed to use Information Technology – a School Perspective (red. R. T. Mittermeir), From Computer Literacy to Informatics Fundamentals, Proc. of the International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2005, LNCS 3422, 2005, 178-188.
 50. M. M. Sysło, Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wyzwania (red. B. Niemierko, G. Szyling), Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych, Materiały XI Konferencji "Diagnostyka Edukacyjna", Gdańsk 26-28 Września 2005, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, 34-60.
 51. M. M. Sysło, Edukacja informatyczna – stan i wyzwania (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały 15. Ogólnopolskiego Symposium Naukowego "Komputer w Edukacji", Kraków, 23-24 września, 2005, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków, Kraków 2005, 269-272.
 52. M. M. Sysło, Historia rachowania: ludzie, idee, maszyny, Zarys historii komputerów, 24 Plansze do pracowni komputerowej z komentarzem (broszura – 32 strony), WSiP, Warszawa 2005.
 53. A. Szustalewicz, A. Vassilopoulos, Calculating the fractal dimension of river basins, comparison of several methods. In Image Analysis, Computer Graphics (red. P. Himola, R. Mosdorf, J. Pejas, K. Saeed, Z. Sosnowski), Security Systems and Artificial Intelligence Applications, by the University of Finanse and Management in Białystok, vol. 1, Białystok 2005,. 449-460.
 54. T. Truderung, Regular Protocols and Attacks with Regular Knowledge, In Proceedings of CADE-20, LNCS 3632, 2005, 377-391.
 55. T. Truderung, Selecting Theories and Recursive Protocols, In Proceedings of CONCUR 2005, LNCS 3653, 2005, 217-232.
 56. J. Grabowski, M. Wodecki, A very fast tabu search algorithm for the job shop problem (red. B. Aliendee, C. Rego), "Metaheuristic Optimization Via Menory and Evolution, Tabu Search and Scatter Search", Kluwer, 2005, 117-144.
 57. W. Bożejko, M. Wodecki, Task realization's optimization with earliness and tardiness penalties in distributed computation systems, LNCS 3528, 2005, 69-75.
 58. W. Bożejko, M. Wodecki, A hybrid evolutionery algorithm for the permutation optimization problems, ISDA 05, IEEE Computer Society, 2005, 326-331.
 59. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel Evolution Heuristic Approach for the Traveling Salesman Problem, ICNAAM'05, WILEY-VCH, ISBN 3-527-40652-2, 2005, 90-93.
 60. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy lokalnych poszukiwań z otoczeniami o wykładniczej liczbie elementów, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa, 2005, 130-137.
 61. W. Bożejko, M. Wodecki, Szeregowanie na jednej maszynie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT Warszawa, 2005, 138-147.
 62. W. Bożejko, M. Wodecki, Wielowątkowy Algorytm Symulowanego Wyżarzania, Za-stosowanie Teorii Systemów (MONOGRAFIE), 2005, 31-40.
 63. W. Bożejko, J. Grabowski, M. Wodecki, Block Approach-local Search Algorithm for Single Machine Total Weighted Problem, Automatyka T.9, Z.1-2, 2005, 25-35.
 64. M. Wrona, Stratified Boolean Grammars, Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2005), LNCS 3618, 2005, 801-812.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS