Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2004

 1. E. Kołczyk, M. M. Sysło, Projekt FESI „Technologia informacyjna narzędziem zmian w edukacji”. Zmiany w szkołach i kształcenie nauczycieli, Informatyka w Szkole XX, Wrocław 2004, 316-321.
 2. E. Gurbiel, A. Krzywda, T. Nazar, Wielowymiarowe rozdzielanie zagadnień a podejście komponentowe, Inżynieria Oprogramowania. Nowe Wyzwania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004, 451-464.
 3. A. Marciszewska, M. M. Sysło, J. Świerkocki, Informatyka w gimnazjum w dwóch systemach: Windows i Linux, Materiały Konferencji „Informatyka w szkole, XX”, Wrocław 2004, 727-730.
 4. Informatyka w Szkole, XX (red. M. M. Sysło), Materiały konferencji „Informatyka w Szkole, XX” (Wrocław, wrzesień 2004), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 1-782.
 5. M. M. Sysło, Model rozwoju kompetencji informatycznych (red. W. Skrzydlewski, W. Strykowski), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Materiały Konferencji „Media w Edukacji, V”, Poznań 2004, 73-80.
 6. M. M. Sysło, Stare wyzwania edukacyjne – nowe technologie – nowe wyzwania edukacyjne, Materiały Konferencji Akademia „on-line”, Łódź 2004.
 7. M. M. Sysło, Model rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, Materiały Konferencji „Informatyka w szkole, XX”, Wrocław 2004, 23-29.
 8. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, e-Podręcznik do nauczania nowoczesnych technologii, Materiały Konferencji „Informatyka w szkole, XX”, Wrocław 2004, 44-48.
 9. M. M. Sysło, Schools as Lifelong Learning Institution and the Role of Information Technology (red. M. Kendall, T. J. van Weert), Lifelong Learning in the Digital Age, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2004, 99-110.
 10. M. M. Sysło, Informatyka i technologia informacyjna w szkole, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, 1-224.
 11. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2004, wydanie V zmienione.
 12. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, ICT and Informatics in School, Information and Communication Technology in Education, Czech Republik, 2004, 19-23.
 13. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka w Liceum ogólnokształcącym, Informatyka w Szkole XX, Wrocław 2004, 714-718.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS