Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2003

 1. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP Warszawa 2003; wyd. 3, str. 1-270. 10.
 2. M. M. Sysło, Szkoła jako instytucja ustawicznego kształcenia i związana z tym rola technologii informacyjnej (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały konferencji "Komputer w Edukacji, XI" (AP, Kraków, IX, 2003), Kraków 2003.
 3. M. M. Sysło, Schools as Lifelong Learning Institution and the Role of Information Technology, Lifelong Learning in the Digital Age, Kluwer Academic Publishers, 2003.
 4. M. M. Sysło, Szkoła instytucją uczącą się (red. B. Kędzierska, J, Migdałek), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (AP, Kraków, X, 2003), RABID, Kraków 2003.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, Wyd. V, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. II, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. I, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, Wyd. IV, s. 1-308, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. II zmienione, s. 1-208, WSiP, Warszawa 2003.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym i program nauczania w liceum ogólnokształcacym, liceum profilowanym i technikum, Poradnik dla nauczyciela, WSiP S.A., s. 1-92, Warszawa 2003.
 11. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna na lekcjach historii w szkole ponadgimnazjalnej (red. G. Pańko, J. Wojdon), Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Toruń 2003, s. 446-456.
 12. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Z Technologią informacyjną i Informatyką przez wszystkie lata w szkole, Informatyka w Szkole, s. 502-506, Szczecin 2003.
 13. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity for Learning and Teaching with ICT, Mezinarodni Organizacni Vybor POSKOLE, 2003, s. 13-15.
 14. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, WebQuest – praca metodą projektu z wykorzystaniem sieci Internet, Informatyka w Szkole, s. 28-31, Szczecin 2003.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS