Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

2003

 1. A. Bartkowiak, S. Cebrat, P. Mackiewicz, A. Szustalewicz, Kohonen's self-organizing maps as applied to graphical visualization of some yeast DNA data, Listy Biometryczne – Biometrical Letters, Vol. 40, 2003, No. 2, 37-56.
 2. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, A. Vassilopoulos, Choosing data vectors representing a huge data set: Kohonen's SOM applied to the Kefallinia erosion data, Proceedings of the First Int. Conf. on Environmental Research and Assessment, Bucharest, Romania, March 23–27, 2003, 505–521, ISBN 973-558-077-2, print on line CD-ROM, copyright Ars Docendi Publishing House, Bucharest, Romania.
 3. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, A. Szustalewicz, A. Vassilopoulos, Choosing data vectors representing a huge data set: a comparison of Kohonen's maps and the neural gas method, Proceedings of the First Int. Conf. on Environmental Research and Assessment Bucharest, Romania, March 23–27, 2003, 561–572, ISBN 973-558-077-2, print on line CD-ROM, copyright Ars Docendi Publishing House, Bucharest, Romania.
 4. A. Bartkowiak, N. Evelpidou, A. Vassilopoulos, J. Zdziarek, Choosing representative data items: Kohonen, Neural Gas or Mixture Model? A case study of erosion data, 8 stron. ACS'2003, The Tenth International Multiconference on Advanced Computer Systems, Szczecin-Międzyzdroje, October 22–24, 2003.
 5. A. Bartkowiak, J. Zdziarek, Outliers – a continuing problem, Bulletin of the Int. Statistical Institute, 54th Session, Proceedings. Berlin 2003. Electronic publications in disk, pp. 1-2.
 6. W. Charatonik, S. DalZilio, A.D. Gordon, S. Mukhopadhyay, J-M. Talbot, Model checking mobile ambients, Theoretical Computer Science, 308/1-3: 277-331, Elsevier, 2003.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. II zmienione, s. 1-208, WSiP, Warszawa 2003.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, Wyd. IV, s. 1-308, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. I, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. II, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 11. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, Wyd. V, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 12. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym i program nauczania w liceum ogólnokształcacym, liceum profilowanym i technikum, Poradnik dla nauczyciela, WSiP S.A., s. 1-92, Warszawa 2003.
 13. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna na lekcjach historii w szkole ponadgimnazjalnej (red. G. Pańko, J. Wojdon), Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Toruń 2003, s. 446-456.
 14. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, WebQuest – praca metodą projektu z wykorzystaniem sieci Internet, Informatyka w Szkole, s. 28-31, Szczecin 2003.
 15. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Z Technologią informacyjną i Informatyką przez wszystkie lata w szkole, Informatyka w Szkole, s. 502-506, Szczecin 2003.
 16. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity for Learning and Teaching with ICT, Mezinarodni Organizacni Vybor POSKOLE, 2003, s. 13-15.
 17. A. Goerdt, T. Jurdziński, Some Results on Random Unsatisfiable k-Sat Instances and Approximation Algorithms Applied to Random Structures, Combinatorics, Probability and Computing (2003) 1, Cambridge University Press; str. 245-267.
 18. T. Jurdziński, M. Kutyłowski, J. Zatopiański, Weak communication in single-hop radio networks: adjusting algorithms to industrial standards, Concurrency and Computation: practice and experience; wydawca: John Wiley & Sons, Ltd, Vol. 15, Issue 11-12, (September 2003), str. 1117-1131.
 19. E. Kieroński, The Two-Variable Guarded Fragment with Transitive Guards is 2EXPTIME-Hard, Foundations of Software Science and Computational Structures, 6th International Conference, FOSSACS 2003 Held as Part of the Joint European Conference on Theory and Practice of Software, ETAPS 2003, Warsaw, Poland, April 7-11, Proceedings, LNCS 2620, pages 299-312, 2003.
 20. S. Lewanowicz, Construction of recurrences for the coefficients of expansions in q-classical orthogonal polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics 153, 295-309, 2003.
 21. S. Lewanowicz, Representations for the first associated q-classical orthogonal polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics 150, 311-327, 2003.
 22. M. Liśkiewicz, M. Ogihara, S. Toda, The Complexity of Counting Self-avoiding Walks in Subgraphs of Two-dimensional Grids and Hypercubes, Theoretical Computer Science, 304 (2003), 129-156.
 23. J. Arpe, A. Jakoby, M. Liśkiewicz, One-Way Communication Complexity of Symmetric Boolean Functions, Proc. 14th International Symposium on Fundamentals of Computation Theory (FCT 2003), LNCS 2751, Springer-Verlag 2003, pp. 158-170.
 24. M. Liśkiewicz, M. Ogihara, S. Toda, Counting Self-avoiding Walks in Some Regular Graphs, SIGACT News, Volume 34(3), 2003, 26-39.
 25. M. Liśkiewicz, Private Computations in Networks: Topology versus Randomness, Proc. 20th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2003), LNCS 2607, Springer-Verlag 2003, pp. 121-132.
 26. M. Bläser, A. Jakoby, M. Liśkiewicz, B. Manthey, Privacy in Non-Private Environments, ECCC Technical Report, TR03-071, ISSN 1433-8092, 2003.
 27. K. Loryś, K. Paluch, New approximation algorithm for RTILE problem, Theoretical Computer Science, Vol 303/2-3, 2003, pp 517-537.
 28. J. Marcinkowski, L. Pacholski, Thue trees, Annals of Pure and Applied Logic, vol. 119, issue 1-3 (2003), pp 19-59.
 29. D. Kirsten, J. Marcinkowski, Two Techniques in the Area of the Star Problem, (rozszerzona wersja (8)), Theoretical Computer Science, Vol 309/1-3 2003, pp 381-412.
 30. G. Stachowiak, Fast Periodic Correction Networks, FCT 2003, LNCS 2751, 144-156.
 31. G. Stachowiak, Lower Bounds on Correction Networks, ISAAC 2003, LNCS 2906, 221-229.
 32. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP Warszawa 2003; wyd. 3, str. 1-270. 10.
 33. M. M. Sysło, Szkoła jako instytucja ustawicznego kształcenia i związana z tym rola technologii informacyjnej (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały konferencji "Komputer w Edukacji, XI" (AP, Kraków, IX, 2003), Kraków 2003.
 34. M. M. Sysło, Schools as Lifelong Learning Institution and the Role of Information Technology, Lifelong Learning in the Digital Age, Kluwer Academic Publishers, 2003.
 35. J. Korczak, P. Wnuk-Lipiński, Shortening of Evolutionary Agent Learning using Sequential Pattern Methods (red. E. Alonso, D. Kazakov, D. Kudenko), Proceedings of the AISB'03 Third Symposium on Adaptive Agents and Multi-Agent Systems, AAMAS, University of Wales, Aberystwyth, UK, 2003, pp. 115-119.
 36. J. Korczak, P. Wnuk-Lipiński, Architectural Issues of Evolutionary Learning Agents in Real-Time Stock Trading System, AgentLink Meeting, European Inter-Network SIG on Agents that Learn, Adapt Discover, ALAD SIG, Barcelone, Spain, 2003.
 37. J.Grabowski, M. Wodecki, A New Local Search Optimization Algorithm for the Job-Schop Problem, AUTOMATYKA, t. 7, z. 1-2, 2003, 121-128.
 38. W.Bożejko, M. Wodecki, Genetyczny algorytm równoległy dla pewnego permutacyjnego problemu przepływowego, Automatyka, t. 7, z. 1-2, 2003, 51-58.
 39. J.Grabowski, W.Bożejko, M. Wodecki, Sterowanie w elastycznym centrum obróbczym tokarsko-frezarskim, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2003, ISBN 83-204-2809-2, 101-106.
 40. W. Bożejko, M. Wodecki, Problemy komunikacji w obliczeniach wieloprocesorowych, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2003, ISBN 83-204-2809-2, 107-113.
 41. W.Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy konstrukcyjne dla pewnych problemów szeregowania zadań, Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, ONT, 2003, ISBN 83-916420-1-1, 331-336.
 42. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm tabu dla permutacyjnego problemu przepływowego, Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, ONT, 2003, ISBN 83-916420-1-1, 313-318.
 43. M. M. Sysło, Szkoła instytucją uczącą się (red. B. Kędzierska, J, Migdałek), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (AP, Kraków, X, 2003), RABID, Kraków 2003.
 44. P. Woźny, Recurrence relations for the coefficients of expansions in classical orthogonal polynomials of a discrete variable, Applicationes Mathematicae 30, 89-107, 2003. (http://journals.impan.gov.pl/am/Inf/30-1-6.html)
 45. M. Bieńkowski, M. Korzeniowski, H. Räcke, A Practical Algorithm for Constructing Oblivious Routing Schemes, 15th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA), ACM Press, 2003, 24-33.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS