Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2002

 1. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 2002; wyd. 2, 1-270.
 2. M. M. Sysło, Z technologią informacyjną przez wszystkie lata w szkole, Materiały Konferencji "Informatyka w szkole, XVIII", Toruń 2002, 1-8.
 3. M. M. Sysło, Szkoła początkiem profesjonalnego przygotowania przyszłych nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej (red. B. Kędzierska, J, Migdałek), Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji, Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (AP, Kraków, X, 2002), RABID, Kraków 2002, 75-84.
 4. M. M. Sysło, Multimedia w edukacji. Wskazania unijne i przykłady dobrej praktyk (red. W. Skrzydlewski, W. Strykowski), Media i edukacja w dobie integracji, Materiały Konferencji "Media a Edukacja 2002", Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2002, 172-183
 5. E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Metodyka nauczania z pomocą technologii informacyjnej, 235-240, w: Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 2002.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym, 1-16, WSiP, Warszawa 2002.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, 1-24, WSiP, Warszawa 2002.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum, 1-208, WSiP, Warszawa 2002.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Poradnik dla nauczyciela, 1-92, WSiP, Warszawa 2002.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Część 1. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcacego, 1-224, WSiP, Warszawa 2002.
 11. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna i informatyka w szkole ponadgimnazjalnej, 715-717, w Informatyka w Szkole XVIII, Toruń 2002.
 12. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning and Teaching with ICT, Information and Communication Technology in Education, 11-16, Czech Republik, 2002.
 13. M. M. Sysło, Przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej – stan, wyzwania, propozycje, przykłady dobrej praktyki (red. B. Kędzierska, J. Migdałek), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej, Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (AP, Kraków, X, 2001), RABID, Kraków 2002, 17-28.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS