Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów - 2001

  1. T. Jurdziński, M. Kutyłowski, Communication Gap for Finite Memory Devices, ICALP 2001, Lecture Notes in Computer Science 2076, Springer 2001, 1052-1064.
  2. P. Kanarek, K. Loryś, Periodic Shifting Networks (red. D. Z. Du, H. Q. Ngo), Switching Networks: Recent Advances, Kluwer, 2001.
  3. A. Czumaj, P. Kanarek, M. Kutyłowski, K. Loryś, Switching Networks for Generating Random Permutations (red. D. Z. Du, H. Q. Ngo), Switching Networks: Recent Advances, Kluwer, 2001.
  4. M. Piotrów, Periodic Random-Fault-Tolerant Correction Networks, Proc. 13th ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures, Association for Computing Machinery, 2001, 298-305.
  5. T. Jurdziński, M. Kutyłowski, P. Rzechonek, J. Zatopiański, Communication Complexity for Multi-speed Cooperating Automata, I Conference for Young Mathematicians, Applied Mathematics – Karpacz 2001.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS