Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2001

 1. A. Bartkowiak, A Set of XLispStat Subroutines for Detecting Outliers (red. K. Hornik, F. Leisch), DSC 2001 Proceedings of the 2nd International Workshop on Distributed Statistical Computing, March 15-17, Vienna, Austria, pp. 1-8. (http://www.ci.tuwien.ac.at/Conferences/DSC-2001)
 2. A. Bartkowiak, Backprojection of data vectors using a given covariance matrix (red. J. Pejaś, J. Sołdek), Advanced Computer Systems, Eighth International Conference, ACS '2001, Part I, 27-38.
 3. A. Bartkowiak, An Attempt of Recognizing Genes in DNA sequences, Book of Short Papers, CLADAG2001, Palermo, Italy, Classification and Data Analysis Group, Italian Statistical Society, 205-208.
 4. S. Lewanowicz, P. Woźny, Algorithms for construction of recurrence relations for the coefficients of expansions in series of classical orthogonal polynomials, Raport Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, February 2001. (http://www.ii.uni.wroc.pl/~sle/publ.html)
 5. A. Szustalewicz, Visualisation of multivariate data using parallel coordinate plots and Kohonen's SOM's. Which is better? (red. J. Pejaś, J. Sołdek), Advanced Computer Systems, part I, Eighth International Conference, ACS'2001, Mielno, Poland, October 17-19, 2001, Technical University of Szczecin, 89-98.
 6. A. Szustalewicz, P. Żuchowski, Wizualizacja wielowymiarowych danych metodą "Parallel Coordinate Plots"program komputerowy w Delphi, Raport Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, No. 1, styczeń 2001.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy Tabu Search z rozmytymi danymi, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2001, 95-103.
 8. W. Bożejko, M. Wodecki, Stabilność metaheurystyk dla wybranych problemów szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2001, 85-94.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, Solving Flow Shop Problem by Parallel Simulated Annealing, Fourth International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Naleczow, September, 9-12, 2001.
 10. J. Grabowski, J. Pempera, M. Wodecki, A new very fast tabu search algorithm for the job-shop problem, 17th International Symposium on Mathematical Programming, Georgia, 2000, USA.
 11. W. Bożejko, M. Wodecki, Problem szeregowania zadań z niepewnymi danymi, III KK Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, OPNT, Kraków 2001, 427-432.
 12. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy równoległe dla permutacyjnych problemów szeregowania zadań, III KK Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, OPNT, Kraków 2001, 421-426.
 13. W. Bożejko, M. Wodecki, Modelowanie niepewności danych w problemach szeregowania zadań, AUTOMATYKA, t5, z1/2, 103-112, 2001.
 14. J. Korczak, P. Wnuk-Lipiński, Evolutionary Approach to Portfolio Optimization, Proceedings of Workshop on Artificial Intelligence for Financial Time Series Analysis, 10th Portuguese Conference on Artificial Intelligence, Porto, Portugal, 2001.
 15. J. Korczak, P. Roger, P. Wnuk-Lipiński, Evolution Strategy in Portfolio Optimization (red. P. Collet), Proceedings of 5th International Conference on Artificial Evolution, Le Creusot, Ecole Polytechnique France, 2001, 225-236.
 16. J. Korczak, P. Roger, P. Wnuk-Lipiński, Portfolio Design and Simulation using Evolution-based Strategy (red. A. Gospodarowicz), Prace Naukowe AE Nr 907, Proceedings of 5th Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Rozwiązań Informatycznych w Instytucjach Finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2001, 131-142.
 17. A. Bartkowiak, K. Ziętak, Backprojection of data vectors using a given covariance matrix (red. J. Pejaś, J. Sołdek), Advanced Computer Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston, The Kluwer Int. Series in Engineering and Computer Science, 27-38. Książka zawiera wybrane prace przedstawione na ACS'2001 Mielno, October 17-19, 2001.
 18. A. Bartkowiak, An interesting grouping of Polish voievodeships obtained by self-organizing maps, Listy Biometryczne – Biometrical Letters, 38 (2001), No. 2, 67-79.
 19. A. Bartkowiak, A semi-stochastic grand tour for identifying outliers and finding a clean subset, Listy Biometryczne – Biometrical Letters, Vol. 38, 2001, No 1, 11-31.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS