Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2001

 1. M. M. Sysło, Nowy kształt studium podyplomowego, Materiały Konferencji Informatyka w szkole, XVII, Mielec 2001, 356-365.
 2. M. M. Sysło, Algorytmy, algorytmika i algorytmiczne myślenie w szkole, Materiały Konferencji Informatyka w szkole, XVII, Mielec 2001, 116-123.
 3. M. M. Sysło, Multimedia w edukacji. Wprowadzenie do dyskusji, Materiały Konferencji Informatyka w szkole, XVII, Mielec 2001, 41-51.
 4. M. M. Sysło, From elements of informatics to information technology across the curriculum: the Polish Approach, Int. J. Continuing Engineering Education and Lifelong Learning 11(2001), 526-533.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Wreszcie Nauka z komputerem w gimnazjum, XVII konferencja Informatyka w szkole, Mielec 2001, s. 729.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem w gimnazjum, Materiały konferencyjne Pedagogika i Informatyka, Cieszyn 4-5 czerwca 2001, s. 74-76.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem, Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem, Książka dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Project Work in Informatics Lessons, Proceedings of An International Conference Computer Based Learning in Science, Czech Republic 2001, s. G6.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning with Computers in the Middle School, Poskole 2001, Czech Republic, 24-27.04.2001.
 11. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Junior Windows and Office-Enviroment for Introducing ICT, Networking the Learner, 7th IFIP World Conference on Computers in Education WCCE 2001, 29.07-3.08.2001, Dania.
 12. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Junior Windows und Junior Office, Einfűrung in die ICT, Paderborn (Germany), Infos 2001, 17-20.09.2001
 13. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Lernen mit dem Computer im Gymnasium, Paderborn (Germany), Infos 2001, 17-20.09.2001.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS