Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów - 2000

  1. M. Kutyłowski, K. Loryś, B. Oesterdiekhoff, R. Wanka, Periodification scheme: constructing sorting networks with constant period, Journal of the ACM, 47(5), 2000, pp. 944-967.
  2. G. Stachowiak, Fibonacci Correction Networks, SWAT 2000, Proceedings, LNCS 1851, Springer 2000, 535-548.
  3. K. Diks, P. Donejko, A. Pelc, M. Piotrów, Reliable minimum finding comparator networks, Fundamenta Informaticae, 42, (2000) 235-249, IOS Press.
  4. K. Loryś, K. Paluch, Rectangle Tiling, Proc. 3rd Intern. Workshop. APPROX 2000, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1913, (Springer, Berlin, 2000), 206-213.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS