Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2000

 1. E. Gurbiel, H. Krupicka, Przygotowanie nauczycieli do stosowania TI w swoim przedmiocie, Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 25-26 października 1999 r., Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 24, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 2. E. Kołczyk, Przedmiot informatyka w zreformowanej szkole, Materiały konferencyjne "Pedagogika i Informatyka", Cieszyn 15-16 czerwca 2000, 259-264.
 3. M. M. Sysło, Projekt "Spotkania i nauka z komputerem" jako przykład "Dobrej praktyki", Kraków, 25-26 października 1999 r., Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 24, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, 11-18.
 4. J. Madey, M. M. Sysło, Początki informatyki w Polsce, Informatyka, 9'2000, 10'2000.
 5. E. Kołczyk, Przygotowanie nauczycieli przedmiotu informatyka w zredukowanej szkole podstawowej i gimnazjum, Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Kraków, 25-26 października 1999, Prob. St. Naucz., Zeszyt 24, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, 219-221.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, WSiP, Warszawa 1999, wyd. 2 w 2000.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Spiral Intruduction into Information and Communication Technology, Proceedings Poskole 2000, Czech Republic 2000, 15-19.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Scenariusze spotkań z komputerem w gimnazjum, Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 15-23.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Metoda projektu w projekcie "Spotkania i nauka z komputerem", Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 111-115.
 11. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Preparing Teachers for Using ICT in Schools in Poland, Proceedings Information and Communication Technology in Education, Czech Republic 2000, 234-238.
 12. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 13. G. Hardt-Olejniczak, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informator, Syllabus, Matura z informatyki 2002, CKE, Warszawa 2000, 1-51.
 14. M. M. Sysło, Internet – Medium społeczeństwa informacyjnego, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji INTERNET – Wrocław 4-5.12.2000.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS