Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

2000

 1. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Two Non-conventional Methods for Visualisation of Multivariate Two-group Data, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2000, vol. 20, Number 4, pp. 2-20.
 2. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Outliers – finding and classifying which genuine and which spurious (red. V. Esposito, C. Lauro), Special Issue on New Techniques and Technologies for Statistics, Computational Statistics, 15 (2000), 3-12.
 3. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, J. Zdziarek, Logistic discriminant function – how much advantages over the linear one?, Biometrical Letters, 37 (2000), 21-40.
 4. A. Bartkowiak, Correcting possible non-positiveness of a covariance matrix estimated elementwise in a robust way (red. J. Pejaś, J. Sołdek), Advanced Computer Systems, Proceedings of ACS'2000, Technical University of Szczecin, Szczecin 2000, 91-96.
 5. M. Bazan, S. Russenschuck, Using neural networks to speed up optimization algorithms, European Physical Journal – Applied Physics, 12 (2000), 109-115.
 6. M. Bazan, S. Russenschuck, Using neural networks to speed up optimization algorithms, 3'eme Conference sur les Methodes Numeriques en Electromagnetisme – NUMELEC 2000, Proceedings, Poitiers 2000.
 7. M. Aleksa, M. Bazan, J. Lucas, S. Ramberger, S. Russenschuck, C. Vollinger, Integrated design of superconducting magnets with the CERN field computation program ROXIE, Proc. 6th International Computational Accelerator Physics Conference, ICAP'2000.
 8. W. Charatonik, Andreas Podelski, Jean-Marc Talbot, Paths vs. Trees in Set-based Program Analysis, Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Principles of Programming Languages (POPL), Boston, Massachusetts, USA 2000, pp 330-338.
 9. W. Charatonik, Directional type checking for logic programs: Beyond discriminative types, Gert Smolka, editor, Proceedings of the 8th European Symposium on Programming (ESOP'00), volume 1782 of Lecture Notes in Computer Science, pages 72-87, Berlin, Germany, March 2000. Springer.
 10. Z. J. Czech, Parallel simulated annealing for the set-partitioning problem, Proc. of the 8th Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, Rhodos, Greece, (January 19-21, 2000), 343-350.
 11. Z. J. Czech, Równoległe algorytmy symulowanego wyżarzania, referat na Letniej Szkole Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, Szczyrk 25-29 września 2000.
 12. Z. J. Czech, Problem dostawy z oknami czasowymi, referat na Konferencji Systemy Wspomagania Decyzji, Materiały Konferencji Naukowej, Zakopane 5-8 XII 2000.
 13. Z. J. Czech, P. Wieczorek, Genetic programming in classification problems, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems IX, Bystra, Poland 12-16 June 2000, 120-124.
 14. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, WSiP, Warszawa 1999, wyd. 2 w 2000.
 15. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 16. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 17. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Spiral Intruduction into Information and Communication Technology, Proceedings Poskole 2000, Czech Republic 2000, 15-19.
 18. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Scenariusze spotkań z komputerem w gimnazjum, Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 15-23.
 19. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Metoda projektu w projekcie "Spotkania i nauka z komputerem", Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 111-115.
 20. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Preparing Teachers for Using ICT in Schools in Poland, Proceedings Information and Communication Technology in Education, Czech Republic 2000, 234-238.
 21. E. Gurbiel, H. Krupicka, Przygotowanie nauczycieli do stosowania TI w swoim przedmiocie, Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 25-26 października 1999 r., Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 24, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 22. G. Hardt-Olejniczak, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informator, Syllabus, Matura z informatyki 2002, CKE, Warszawa 2000, 1-51.
 23. M. Kutyłowski, K. Loryś, B. Oesterdiekhoff, R. Wanka, Periodification scheme: constructing sorting networks with constant period, Journal of the ACM, 47(5), 2000, pp. 944-967.
 24. A. Czumaj, M. Kutyłowski, Generating random permutations and delayed path coupling method for mixing time of Markov chains, Random Structures and Algorithms, 17 (2000), 238-259.
 25. K. Kawa, W. Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Ocena wczesnych zmian miażdżycowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów ultrasonograficznych, Annales Academiae Medicae Lodzensis, vol. 40, No 3, 1999, 65-72.
 26. J. Kwiatkowski, J. Nitkiewicz, VPCT: A visualisation tool for programming under PVM environment, Proceedings of International Conference Modelling and Simulation of Systems – MOSIS 2000, Roznov pod Radhostem, Czechy, 2000, 45-50.
 27. J. Cunha, J. Kwiatkowski, M. Przewoźny, A tool for distributed software design in the CORBA environment, Proceedings of 4th International Meeting VECPAR 2000, part II, Porto, Portugalia, 2000, 93-104.
 28. K. Kawa, W. Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, M. Tabakow, The computerised system for measurement of the intima-media thickness, Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 5, November 2000, CS-31.
 29. E. Kołczyk, Przedmiot informatyka w zreformowanej szkole, Materiały konferencyjne "Pedagogika i Informatyka", Cieszyn 15-16 czerwca 2000, 259-264.
 30. E. Kołczyk, Przygotowanie nauczycieli przedmiotu informatyka w zredukowanej szkole podstawowej i gimnazjum, Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Kraków, 25-26 października 1999, Prob. St. Naucz., Zeszyt 24, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, 219-221.
 31. M. Kik, Periodic Correction Networks, Euro-Par 2000, LNCS 1900, pp. 471-478, Springer-Verlag 2000.
 32. S. Lewanowicz, Recursion formulae for basic hypergeometric functions (red. J. Wimp, L. Wuytack), Numerical Analysis in the 20th Century, Vol. I: Approximation Theory, Journal of Computational and Applied Mathematics, 121 (2000), 297-312.
 33. I. Area, E. Godoy, S. Lewanowicz, A. Ronveaux, A. Zarzo, Recurrence relations for the coefficients of the Fourier series expansions with respect to q-classical orthogonal polynomials, Numerical Algorithms, 23 (2000), 31-50.
 34. K. Loryś, K. Paluch, Rectangle Tiling, Proc. 3rd Intern. Workshop. APPROX 2000, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1913, (Springer, Berlin, 2000), 206-213.
 35. A. Jakoby, M. Liśkiewicz, R. Reischuk, The Expressive Power and Complexity of Dynamic Process Graphs, Proc. 26th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, LNCS 1928, Springer-Verlag, 2000, pp. 230-242.
 36. L. Pacholski, W. Szwast, L. Tendera, Complexity Results for Two-Variable Logic with Counting, SIAM J. on Computing, 29 (2000), pp. 1083-1117.
 37. L. Pacholski, In memoriam: Jerzy Łoś, The Bulletin of Symbolic Logic, 6 (2000), pp. 97-100.
 38. K. Diks, P. Donejko, A. Pelc, M. Piotrów, Reliable minimum finding comparator networks, Fundamenta Informaticae, 42, (2000) 235-249, IOS Press.
 39. G. Stachowiak, Fibonacci Correction Networks, SWAT 2000, Proceedings, LNCS 1851, Springer 2000, 535-548.
 40. M. M. Sysło, Projekt "Spotkania i nauka z komputerem" jako przykład "Dobrej praktyki", Kraków, 25-26 października 1999 r., Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 24, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, 11-18.
 41. M. M. Sysło, Internet – Medium społeczeństwa informacyjnego, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji INTERNET – Wrocław 4-5.12.2000.
 42. J. Madey, M. M. Sysło, Początki informatyki w Polsce, Informatyka, 9'2000, 10'2000.
 43. A. Szustalewicz, A practice in applying radial basis functions (RBF) in a real situation (red. J. Pejaś, J. Sołdek), Advanced Computer Systems, Proceedings of ACS'2000, Technical University of Szczecin, Szczecin 2000, 294-299.
 44. P. Lipiński, M. Wodecki, Single machine tardiness scheduling problems, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, AUTOMATYKA, z. 129, 2000, 263-272.
 45. J. Grabowski, M. Wodecki, Problem wyboru zadań do wykonywania w dyskretnym systemie produkcyjnym, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2000, 197-203.
 46. R. Adamiec, P. Alexewicz, J. Zdziarek, Ocena uszkodzenia śródbłonka przez cytoplazmatyczne przeciwciała antygranulocytarne (c-ANCA) w oparciu o stężenie trombomoduliny u chorych z przedwczesną miażdżycą zarostową kończyn dolnych, Acta Angiologika, 2000, Suplement 1, 15.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS