Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów - 1999

  1. A. Czumaj, P. Kanarek, M. Kutyłowski, K. Loryś, Delayed Path Coupling and Generating Random Permutations via Distributed Stochastic Processes, Proc. of 10th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms '99, 271-280.
  2. P. Krysta, K. Loryś, Efficient Approximation Algorithms for the Achromatic Number, Proc. 7th European Symposium on Algorithms ESA'99, Springer, LNCS 1643.
  3. M. Kik, M. Kutyłowski, M. Piotrów, Correction Networks, Proc. 1999 International Conference on Parallel Processing, IEEE Computer Society, California 1999, pp. 40-47.
  4. T. Jurdziński, M. Kutyłowski, K. Loryś, Multiparty Finite Computations, Proceedings of 5th Annual International Conference: Computing and Combinatorics, COCOON'99; Lecture Notes in Computer Science, 1627, 318-329.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS