Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 1999

 1. A. Bartkowiak, Two methods for graphical assessment of multivariate outliers, XXXIe Journees de Statistique, 17-21 Mai 1999, Grenoble, France, Resumes, Comite d'Organisation, Societe Francofone de Statistique, 527-530.
 2. A. Bartkowiak, P. Piotrowicz, A. Szustalewicz, Detecting outliers in multivariate data by use of Kohonen's self-organizing maps (red. J. Peja's, J. Sołdek), Advanced Computer Systems, Sixth International Conference, Szczecin November 1999, Proceedings, Fac. of Computer Science & Information Systems, Technical University of Szczecin, Informa, 321-328.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, System wspomagania harmonogramowania dla problemów szeregowania z liniami krytycznymi, Materiały XIII K. K. Automatyki, Opole, 1999, 169-172.
 4. A. Bartkowiak, S. Cebrat, P. Mackiewicz, Some statistical problems arising when investigating DNA sequence, HSSS, second European Conference on Highly Structured Stochasic Systems, Pavia, 14th-18th September 1999, Book of Abstracts, 19-23.
 5. A. Bartkowiak, Finding regressional outliers by dynamic projections (red. J. Hartmann, I. Horova, J. Pesek), Sbornik referatu XIII letni skoly biometriky, Cikhaj, 21-25, zari 1998, UKZUZ Brno 1998, 103-110.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytm równoległy szeregowania zadań oparty na metodzie podziału i ograniczeń, Materiały II K.K. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 1999, 591-596.
 7. M. Wodecki, Dwumaszynowy problem przepływowy z minimalizacją kosztów opóźnień, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 1999, 471-479.
 8. M. Wodecki, Algorytmy metaheurystyczne szeregowania zadań z liniami krytycznymi, AUTOMATYKA, t3, z1, 1999, 345-349.
 9. J. Jagiełło, M. Wodecki, Jednomaszynowy problem minimalizacji sumy kosztów opóźnień, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, zbiór referatów II konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 1999, 125-132.
 10. J. Jagiełło, M. Wodecki, Odporność metaheurystyk dla pewnych problemów szeregowania zadań, Materiały II K.K. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 1999, 585-590.
 11. A. Bartkowiak, Identifying Multivariate Outliers by Dynamic Graphics – As Applied to Some Medical Data (red. M. Ahsanullah, F. Yildirim), Rozdział w książce: Applied Statistical Science IV, Nova Science Publishers, New York, 1999, str. 29-36.
 12. A. Bartkowiak, W. Kupść, Kohonen nets in visualizing multivariate data – an assessment, Bulletin of the International Statistical Institute, Tome LVIII, ISI 99, Contributed papers, Helsinki 1999, V.1, 73-74.
 13. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Some modern techniques for viewing multivariate data – a comparative look, Intelligent Information Systems VIII, Proceedings of the Workshop held in Ustroń, Poland, June 14-18, 1999, 7-11.
 14. A. Szustalewicz, Detecting multivariate outliers with applying to medical data, SOCIETA ITALIANA DI BIOMETRIA International Biometric Society – Italian Region, 3 Congresso Nazionale, Roma, 7 luglio 1999, 65-67.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS