Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

1999

 1. A. Bartkowiak, Finding regressional outliers by dynamic projections (red. J. Hartmann, I. Horova, J. Pesek), Sbornik referatu XIII letni skoly biometriky, Cikhaj, 21-25, zari 1998, UKZUZ Brno 1998, 103-110.
 2. A. Bartkowiak, Two methods for graphical assessment of multivariate outliers, XXXIe Journees de Statistique, 17-21 Mai 1999, Grenoble, France, Resumes, Comite d'Organisation, Societe Francofone de Statistique, 527-530.
 3. A. Bartkowiak, S. Cebrat, P. Mackiewicz, Some statistical problems arising when investigating DNA sequence, HSSS, second European Conference on Highly Structured Stochasic Systems, Pavia, 14th-18th September 1999, Book of Abstracts, 19-23.
 4. A. Bartkowiak, Identifying Multivariate Outliers by Dynamic Graphics – As Applied to Some Medical Data (red. M. Ahsanullah, F. Yildirim), Rozdział w książce: Applied Statistical Science IV, Nova Science Publishers, New York, 1999, str. 29-36.
 5. A. Bartkowiak, W. Kupść, Kohonen nets in visualizing multivariate data – an assessment, Bulletin of the International Statistical Institute, Tome LVIII, ISI 99, Contributed papers, Helsinki 1999, V.1, 73-74.
 6. A. Bartkowiak, P. Piotrowicz, A. Szustalewicz, Detecting outliers in multivariate data by use of Kohonen's self-organizing maps (red. J. Peja's, J. Sołdek), Advanced Computer Systems, Sixth International Conference, Szczecin November 1999, Proceedings, Fac. of Computer Science & Information Systems, Technical University of Szczecin, Informa, 321-328.
 7. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Some modern techniques for viewing multivariate data – a comparative look, Intelligent Information Systems VIII, Proceedings of the Workshop held in Ustroń, Poland, June 14-18, 1999, 7-11.
 8. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytm równoległy szeregowania zadań oparty na metodzie podziału i ograniczeń, Materiały II K.K. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 1999, 591-596.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, System wspomagania harmonogramowania dla problemów szeregowania z liniami krytycznymi, Materiały XIII K. K. Automatyki, Opole, 1999, 169-172.
 10. W. Charatonik, M. Muller, A. Podelski, Set-based Failure Analysis for Logic Programs and Concurrent Constraint Programs, Proceedings of the European Symposium on Programming (ESOP), LNCS 1576, pp 177-192.
 11. Z. J. Czech, Solving the set-partitioning problem using parallel simulated annealing, Proc. of the 3rd International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM'99), (September 14-17 1999), Kazimierz Dolny, Poland, 256-265.
 12. Z. J. Czech, P. Wieczorek, Grammars in genetic programming, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems VIII, Ustroń, Poland 14-18 June 1999, 247-256.
 13. A. Czumaj, P. Kanarek, M. Kutyłowski, K. Loryś, Delayed Path Coupling and Generating Random Permutations via Distributed Stochastic Processes, Proc. of 10th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms '99, 271-280.
 14. A. M. Farley, A. Proskurowski, M. Skowrońska, M. M. Sysło, Hamiltonicity of Amalgams, Graphs and Combinatorics 15(1999), 393-404.
 15. E. Gurbiel, Prace magisterskie z inżynierii programowania, I Krajowa Konferencja z Inżynierii Oprogramowania KKIO'99, Kazimierz Dolny, Informatyka Stosowana S4/99.
 16. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 17. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 18. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 19. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 40, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 20. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Spotkania i nauka z komputerem, XV konferencja "Informatyka w szkole", Katowice 1999, 1-9.
 21. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning and Commmunicating with Computers, Proceedings Poskole '99, Czech Republic 1999, s. 122-127.
 22. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Computers integrated with the School Subjects, Proceedings An International Conference, 2 July-6 July 1999, University of Twente, Enschede, The Netherlands, Computer Based Learning in Science (CBLIS'99).
 23. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka w gimnazjum, Pierwsze lekcje, s. 64, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 24. J. Jagiełło, M. Wodecki, Jednomaszynowy problem minimalizacji sumy kosztów opóźnień, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, zbiór referatów II konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 1999, 125-132.
 25. J. Jagiełło, M. Wodecki, Odporność metaheurystyk dla pewnych problemów szeregowania zadań, Materiały II K.K. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 1999, 585-590.
 26. A. Jakoby, M. Liśkiewicz, R. Reischuk, Scheduling Dynamic Graphs, Proc. 16th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, LNCS 1563, Springer-Verlag, 1999, pp. 383-392.
 27. T. Jurdziński, M. Kutyłowski, K. Loryś, Multiparty Finite Computations, Proceedings of 5th Annual International Conference: Computing and Combinatorics, COCOON'99; Lecture Notes in Computer Science, 1627, 318-329.
 28. M. Kik, M. Kutyłowski, M. Piotrów, Correction Networks, Proc. 1999 International Conference on Parallel Processing, IEEE Computer Society, California 1999, pp. 40-47.
 29. P. Krysta, K. Loryś, Efficient Approximation Algorithms for the Achromatic Number, Proc. 7th European Symposium on Algorithms ESA'99, Springer, LNCS 1643.
 30. P. Krysta, L. Pacholski, The STO problem is NP-complete, Journal of Symbolic Computation 27(2), February 1999, pp. 207-219.
 31. M. Kutyłowski, L. Pacholski, Mathematical Foundations of Computer Science 1999 (red. T. Wierzbicki), Lecture Notes in Computer Science, volume 1672, Springer-Verlag, Berlin 1999.
 32. M. Kutyłowski, W.B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Wydawnictwo RM, Warszawa, 1999.
 33. M. Liśkiewicz, R. Reischuk, On Small Space Complexity Classes of Stochastic Turing Machines and Arthur-Merlin Games, Computational Complexity, Vol. 8, Nr. 3, 1999, pp. 274-308.
 34. A. Szczepkowicz, A. Łukaszewski, Computer Simulation of FIM Images – the Convex Hull Model, Vacuum (Vacuum Surface Engineering, Surface Instrumentation Vacuum Technology), Vol. 54, No.1-4, 67-72.
 35. J. Marcinkowski, Undecidability of the ∃*∀* part of the theory of ground term algebra modulo an AC symbol, Proceedings of 10th International Conference on Rewriting Techniques and Applications (RTA 99); Springer, LNCS 1631, pp 92-102.
 36. J. Marcinkowski, Directed Reachability: From Ajtai-Fagin to Ehrenfeucht-Fraisse games, 11 pages, Proceedings of the Annual Conference of the European Association of Computer Science Logic CSL 99, Springer LNCS 1683, pp 338-349.
 37. J. Marcinkowski, Achilles, Turtle, and Undecidable Boundedness Problems for Small DATALOG Programs, SIAM Journal on Computing 1999, volume 29, no. 1, pp 231-257.
 38. D. Kirsten, J. Marcinkowski, Two Techniques in the Area of the Star Problem, 1999, Proceedings of 26th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP 99); Springer, LNCS 1644, pp 483-492.
 39. Z. Płoski, Informatyka. Słownik encyklopedyczny, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 1999. Seria "Szkolne słowniki encyklopedyczne"; stron 564. Książka plus płyta CD.
 40. Informatyka w Szkole, XV (red. M. M. Sysło), Katowice, 24-27 września 1999, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 1-516.
 41. M. M. Sysło, Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej: przeszkoda nie do przebycia czy drogowskaz?, Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (WSP, Kraków 1998), Problemy Studiów Nauczycielskich, zeszyt nr 18, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 1999.
 42. A. Szustalewicz, Detecting multivariate outliers with applying to medical data, SOCIETA ITALIANA DI BIOMETRIA International Biometric Society – Italian Region, 3 Congresso Nazionale, Roma, 7 luglio 1999, 65-67.
 43. T. Wierzbicki, Complexity of the higher order matching (red. H. Ganzinger), Proc. 16th Int'l Conf. on Automated Deduction, CADE-16, Trento, Italy, July 2-4, 1999, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, Berlin, 1999, 82-96.
 44. M. Wodecki, Algorytmy metaheurystyczne szeregowania zadań z liniami krytycznymi, AUTOMATYKA, t3, z1, 1999, 345-349.
 45. M. Wodecki, Dwumaszynowy problem przepływowy z minimalizacją kosztów opóźnień, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 1999, 471-479.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS