Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 1998

 1. E. Gurbiel, Software engineering course, Proceedings SEES'98, Scientific Publishers OWN, Poznań 1998, 223-226.
 2. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Internet in information technology literacy, Proceedings Poskole'98, Seminar about Computers in School, Czech Republic, 1998, 152-158.
 3. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Powiązania technologii informacyjnej z edukacją medialną, Media a Edukacja, eMPi, Poznań 1998, 353-362.
 4. E. Gurbiel, H. Krupicka, Informatyczne i metodyczne przygotowanie nauczyciela elementów informatyki, Problemy Studiów nauczycielskich, zeszyt nr 13, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998, 22-27.
 5. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy Informatyki (red. M. M. Sysło), Podręcznik, wyd. 9, PWN, Warszawa 1998, 1-302.
 6. M. M. Sysło, Nauczyciel. Jego rola, miejsce, przygotowanie i doskonalenie w szkole doby technologii informacyjnej, Materiały konferencji Informatyczne przygotowanie nauczycieli", WSP, Kraków 1997, Problemy Studiów Nauczycielskich, zeszyt nr 13, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998.
 7. E. Gurbiel, H. Krupicka, Informatik in den polnischen Schulen, (http://www.informatik.uni-stuttgart.de/fakultaet/ausbildung98/)
 8. Informatyka w Szkole (red. M. M. Sysło), Materiały Konferencji "Informatyka w Szkole" XIV, Lublin 1998, Instytut Informatyki UWr, Wrocław 1998, 1-500.
 9. M. M. Sysło, Edukacja w dobie technologii informacyjnej, Komputer w Szkole, 5 (1998).
 10. M. M. Sysło, W labiryncie algorytmów, Materiały konferencji "Informatyka w Szkole", XIV, Lublin 1998.
 11. M. M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, 1-167.
 12. M. M. Sysło, Technologia informacyjna a edukacja medialna, Edukacja Medialna 1 (1998).
 13. J. Dałek, G. Hardt-Olejniczak, H. Krupicka, Z. Nowakowski, M. M. Sysło, A. Walat, K. Święcicki, Podstawa programowa edukacji informatycznej, Reforma systemu edukacji. Projekt MEN, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 14. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, Lublin 1998, 17-22.
 15. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, 1-87.
 16. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informacyjna, Computer World 25 (1998), 52-54.
 17. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program dla szkoły, Computer World 25 (1998), 56-57.
 18. M. M. Sysło, H. L. Tu Quoc, L. M. Weaver, D. B. West, Bandwith and density for block graphs, Discrete Mathematics 189 (1998), 163-176.
 19. M. M. Sysło, Algorytmy – odświeżone spojrzenie, Komputer w Szkole, 5 (1998); Komputer w Edukacji 1-2/1997 (1998).
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS