Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

1998

 1. M. Adler, W. Dittrich, B. Juurlink, M. Kutyłowski, I. Rieping, Communication-optimal parallel minimum spanning tree algorithms, Proc. of 10th ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures, 1998, 27-38.
 2. A. Adrabiński, J. Grabowski, M. Wodecki, Zagadnienie optymalnego rozdziału surowca w przemyśle przetwórczym, Materiały Konferencji "Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie", Zakopane, styczeń 1998, 7-12.
 3. A. Bartkowiak, Finding multivariate outliers by dynamic graphics (red. M. Huskova, P. Lachout, J. A. Visek), Prague Stochastics '98, 650 anni Univ. Carolinae, Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1998, 15-20.
 4. A. Bartkowiak, Identifying outliers – a look by a grand tour (red. D. Almorza, H. M. Ramos), Applied Sciences and the Environment, WITPRESS, Boston, Southampton, 1998, 13-21.
 5. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Predictions in presence of outliers: which tool to choose (red. M. Kłopotek, M. Michalewicz, Z.W. Raś), Intelligent Information Systems, Proceedings of the Workshop Held in Malbork, Poland 15-19 June, 1998, IPI PAN Warszawa, 267-270.
 6. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Displays of multivariate 2-group data, 46th ICB Seminar Statistics and Clinical Practice, Warsaw, 24-27 June, 1998, PAN MCB, 60-61.
 7. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Outliers – which genuine and which spurious (red. P. Garonna, C. Lauro, Ph. Nanopoulos), NTTS'98, Int. Seminar on New Techniques and Technologies for Statistics, Contributed Papers, Sorrento, Italy, ARPA, Napoli, 1998, 61-66.
 8. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Modelling regression in presence of outliers using neural network, XXVIII Int. Biometrical Colloqium in Honor of Tadeusz Caliński, Abstracts, Inowrocław 14-17 Sept. 1998, The Polish Biometrical Society, 1988, 4-5.
 9. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Watchings steps of a grand tour implementation, Machine Graphics & Vision 7 (1998), 655-680.
 10. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, J. Zdziarek, What we can and what cannot expect from the logistic discriminant functions, 46th ICB Seminar Statistics and Clinical Practice, Warsaw, 24-27 June, 1998, PAN MCB, 55-59.
 11. W. Charatonik, An undecidable fragment of the theory of set constraints, Information Processing Letters 68 (1998), 147-151.
 12. W. Charatonik, Set constraints in some equational theories, Information and Computation 142 (1998), 40-75.
 13. W. Charatonik, D. McAllester, D. Niwiński, A. Podelski, I. Walukiewicz, The Horn Mu-calculus, Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Logic in Computer Science, Indianapolis 1998, 58-69.
 14. W. Charatonik, A. Podelski, Co-definite set constraints, Proceedings of the 9th Conference on Rewriting Techniques and Applications, Tsukuba, Japan, 1998, Lecture Notes in Computer Science 1379, Springer, Berlin 1998, 211-225.
 15. W. Charatonik, A. Podelski, Set-based analysis of reactive infinite-state systems, Proceedings of the 4th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, Lisbon, Portugal, March 28-April 4, 1998, Lecture Notes in Computer Science1384, Springer, Berlin 1998, 358-375.
 16. W. Charatonik, A. Podelski, Directional type inference for logic programs, Proceedings of the Fifth International Static Analysis Symposium (SAS), Pisa, Italy, September 1998, Lecture Notes in Computer Science 1503, Springer, Berlin 1998, 278-294.
 17. P. Fabian, W. Mikanik, P. Wieczorek, Systemy operacyjne i języki obliczeń równoległych, skrypt Politechniki źląskiej nr 2121, Gliwice 1998, 1-126.
 18. Z. J. Czech, Solving the set-partitioning problem using tabu search, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems, Malbork, Poland 15-19 June 1998, 271-274.
 19. A. Czumaj, P. Kanarek, M. Kutyłowski, K. Loryś, Fast generation of random permutations via network simulation, Algorithmica 21 (1998), 2-20.
 20. J. Dałek, G. Hardt-Olejniczak, H. Krupicka, Z. Nowakowski, M. M. Sysło, A. Walat, K. Święcicki, Podstawa programowa edukacji informatycznej, Reforma systemu edukacji. Projekt MEN, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 21. P. Duris, T. Jurdziński, M. Kutyłowski, K. Loryś, Power of cooperation and multihead finite systems, Proceedings ICALP'98, Lecture Notes in Computer Science 1443, Springer, Berlin 1998, 896-907.
 22. M. Gębala, The Reconstruction of convex polyomino from horizontal and vertical projections, SOFSEM'98, Lecture Notes in Computer Science 1521, Springer, Berlin 1998, 350-359.
 23. E. Górniewicz, Survival models applied to the clearing time of invoices, Badania Operacyjne i Decyzje 2 (1998), 41-59.
 24. J. Grabowski, J. Smutnicki, M. Wodecki, System doradczy dla problemu optymalnego wyboru zestawu maszyn w dyskretnym systemie produkcyjnym, Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Automatyka 125 (1998), 135-144.
 25. E. Gurbiel, Software engineering course, Proceedings SEES'98, Scientific Publishers OWN, Poznań 1998, 223-226.
 26. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informacyjna, Computer World 25 (1998), 52-54.
 27. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program dla szkoły, Computer World 25 (1998), 56-57.
 28. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, 1-87.
 29. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, Lublin 1998, 17-22.
 30. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy Informatyki (red. M. M. Sysło), Podręcznik, wyd. 9, PWN, Warszawa 1998, 1-302.
 31. E. Gurbiel, H. Krupicka, Informatyczne i metodyczne przygotowanie nauczyciela elementów informatyki, Problemy Studiów nauczycielskich, zeszyt nr 13, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998, 22-27.
 32. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Powiązania technologii informacyjnej z edukacją medialną, Media a Edukacja, eMPi, Poznań 1998, 353-362.
 33. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Internet in information technology literacy, Proceedings Poskole'98, Seminar about Computers in School, Czech Republic, 1998, 152-158.
 34. M. M. Sysło, H. L. Tu Quoc, L. M. Weaver, D. B. West, Bandwith and density for block graphs, Discrete Mathematics 189 (1998), 163-176.
 35. J. Jagiełło, Wykorzystanie zależności ruchów do przyspieszania poszukiwania lokalnego i poszukiwania z tabu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Automatyka, zeszyt nr 12, 1998, 181-190.
 36. P. Keller, Indefinite integration of oscillatory functions, Applicationes Mathematicae 25 (1998), 301-311.
 37. A. Kościelski, L. Pacholski, Makanins group algorithm is not primitive recursive, Theoretical Computer Science 191 (1998), 145-156.
 38. M. Kutyłowski, K. Loryś, B. Oesterdiekhoff, Periodic merging networks, Theory of Computing Systems 31 (1998), 551-578.
 39. M. Kutyłowski, W.B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Wydawnictwa READ ME oraz Lupus, Warszawa, 1998, 1-264.
 40. J. Kwiatkowski, Performance modelling of the parallel programs, Procedings of the XXth International Workshop Advanced Simulation of Systems – ASIS 1998, Krnow, Czechy 1998, vol 2, 65-70.
 41. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, G. Skrzypczyński, Wprowadzenie do pracy w środowisku przetwarzania rozproszonego PE na superkomputerze SP2, Biuletyn WCSS, nr 2, Wrocław 1998.
 42. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, G. Skrzypczyński, Parallel search algorithms for the distributed environments, Proceedings of the 16th IASTED International Conference Applied Informatics, Niemcy, Garmish-Partenkirchen, 1998, 432-327.
 43. J. Hongji, J. Kwiatkowski, I. Puchalski, Pre-processing COBOL programs for reverse engineering in a software maintenance tool, Proceedings of Colloquium on Object Technology & System Re-Engineering, Anglia, Oxford 1998.
 44. K. Kawa, W. Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Evaluation of the vascular wall by the computer measurement system, Proceedings of the International Conference MOSIS'98, vol. 1, Bystrice pod Hostynem, Czechy 1998, 61-68.
 45. K. Kawa, W. Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Using computerized system for measurement of intima-media complex, Proceedings of the International Conference Medicon'98, Lemesos, Cypr 1998.
 46. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, G. Skrzypczyński, Administrative tool for corba environment, Proceedings of International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC'98, Białystok 1998, 119-123.
 47. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, G. Skrzypczyński, Experimental evaluation of the distributed memory and distributed shared-memory programming environments, Proceedings of International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC'98, Białystok 1998, 124-126.
 48. S. Lewanowicz, Recurrence relations for the connection coefficients of orthogonal polynomials of a discrete variable on the lattice x(s)=q2s, Journal of Computational and Applied Mathematics 99 (1998), 275-286.
 49. A. Formella, A. Łukaszewski, Fast penumbra calculation in ray tracing, WSCG'98 Conference Proceedings, vol. II, 1998, 238-245.
 50. P. Mielniczuk, L. Pacholski, Tarskian set constraints are in NEXPTIME, Proceedings of 23rd Symposium na Mathematical Foundations of Computer Science, Lecture Notes in Computer Science 1450, Springer, Berlin 1998, 589-596.
 51. M. M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, 1-167.
 52. M. M. Sysło, W labiryncie algorytmów, Materiały konferencji "Informatyka w Szkole", XIV, Lublin 1998.
 53. M. M. Sysło, Algorytmy – odświeżone spojrzenie, Komputer w Szkole, 5 (1998); Komputer w Edukacji 1-2/1997 (1998).
 54. M. M. Sysło, Edukacja w dobie technologii informacyjnej, Komputer w Szkole, 5 (1998).
 55. M. M. Sysło, Technologia informacyjna a edukacja medialna, Edukacja Medialna 1 (1998).
 56. M. M. Sysło, Nauczyciel. Jego rola, miejsce, przygotowanie i doskonalenie w szkole doby technologii informacyjnej, Materiały konferencji Informatyczne przygotowanie nauczycieli", WSP, Kraków 1997, Problemy Studiów Nauczycielskich, zeszyt nr 13, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998.
 57. Informatyka w Szkole (red. M. M. Sysło), Materiały Konferencji "Informatyka w Szkole" XIV, Lublin 1998, Instytut Informatyki UWr, Wrocław 1998, 1-500.
 58. E. Gurbiel, H. Krupicka, Informatik in den polnischen Schulen, (http://www.informatik.uni-stuttgart.de/fakultaet/ausbildung98/)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS