Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 1997

 1. E. Gurbiel, H. Krupicka, From elements of informatics to information technology, Proceedings Poskole'97, Seminar about Computers in School, Czech Republic, 1997, 117-122.
 2. M. M. Sysło, Algorytmy, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, 1-270.
 3. M. M. Sysło, Technologia informacyjna w szkołach USA, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 195-202.
 4. Informatyka w Szkole, XIII (red. M. M. Sysło), Materiały Konferencji "Informatyka w Szkole XIII" (Lublin, wrzesień 1997), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 1-485.
 5. A. Bartkowiak, W. Kupść, P. Kurjata, J. Witkowski, Graphical assistance for determining quadratic terms to be added to a linear regression model, XLII Sesja Naukowa z Biometrii, Materiały z Konferencji, Poznań 5-6 grudnia 1997, 5-10.
 6. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, wyd. 8, 1-302.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 1-522.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Przykłady wykorzystania Poradnika metodycznego dla nauczyciela, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 422-432.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, 1-43.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program technologii informacyjnej, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 22-31.
 11. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji 1-2 (1997), 43-47.
 12. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 123-127.
 13. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, Implementation of parallel algorithms in PVM enviroment, Proceedings of MOSIS'97 International Conf., Hradec and Moravici, Czechy, 1997, 111-114.
 14. A. Bartkowiak, K. Kala, J. Witkowski, AVP and C+R plots – competition or complementation? (red. J. Janssen, C. N. Lauro), Applied Stochastic Models and Data Analysis. The Ins and Outs of Solving Real Problems, Anacapri (Napoli - Italia) June 11-14, 1997, Contributed Papers, Rocco Curto Editore, Napoli 1997, 31-36.
 15. E. Gurbiel, H. Krupicka, Computer network – a new medium in education, Media a edukacja. Program i tezy, eMPi, Poznań 1997, 59.
 16. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieć komputerowa – nowe medium w edukacji szkolnej, Edukacja Medialna 2 (1997), 15-20.
 17. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieć komputerowa – nowe medium w edukacji, Media a edukacja, eMPi, Poznań 1997, 207-212.
 18. M. M. Sysło, Algorytmy – czy wiemy, jak zbudowano piramidę Cheopsa, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 455-462.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS