Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

1997

 1. A. Bartkowiak, Some basics for detecting multivariate outliers in regressional context, Biocybernetics & Biomedical Engineering 17 (1997), 57-83.
 2. A. Bartkowiak, K. Kala, J. Witkowski, AVP and C+R plots – competition or complementation? (red. J. Janssen, C. N. Lauro), Applied Stochastic Models and Data Analysis. The Ins and Outs of Solving Real Problems, Anacapri (Napoli - Italia) June 11-14, 1997, Contributed Papers, Rocco Curto Editore, Napoli 1997, 31-36.
 3. A. Bartkowiak, W. Kupść, P. Kurjata, J. Witkowski, Graphical assistance for determining quadratic terms to be added to a linear regression model, XLII Sesja Naukowa z Biometrii, Materiały z Konferencji, Poznań 5-6 grudnia 1997, 5-10.
 4. A. Bartkowiak, J. Liebhart, A. Szustalewicz, Visualizing the correlation structure of some spirometric data by a biplot extended to 3 dimensions, Biocybernetics & Biomedical Engineering, 17 (1997), 85-99.
 5. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Discriminant analysis using neural network algorithms from MatLab – experience with two data sets (red. J. Chojcan, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz), Neural Networks and Their Applications, Proceedings of the 3rd Conf. Polish Neural Networks Society, Kule 14-18.X.1997, Częstochowa 1997, 215-220.
 6. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Detecting outliers by a grand tour, Machine Graphics & Vision 6 (1997), 487-505.
 7. S. Belmehdi, S. Lewanowicz, A. Ronveaux, Linearization of product of orthogonal polynomials of a discrete variable, Applicationes Mathematicae 24 (1997), 445-455.
 8. W. Charatonik, A. Podelski, Set constraints with intersection, Proceedings of the 12th IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), Warsaw 1997, 362-372.
 9. Z. J. Czech, G. Havas, B.S. Majewski, Perfect hashing, Theoretical Computer Science 182 (1997), 1-143.
 10. Z. J. Czech, E. Marzec, Heuristic algorithms for solving the set-partitioning problem, VI Międzynarodowym Sympozjum Inteligentne Systemy Informacyjne, Zakopane, 9-13 czerwca 1997, 258-267.
 11. Z. J. Czech, W. Mikanik, Practical PRAM simulation on T9000 transputers, Proc. 2nd International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics (PPAM'97), Zakopane, Poland, 2-5 September 1997, 186-194.
 12. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, wyd. 8, 1-302.
 13. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 1-522.
 14. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Przykłady wykorzystania Poradnika metodycznego dla nauczyciela, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 422-432.
 15. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, 1-43.
 16. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program technologii informacyjnej, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 22-31.
 17. E. Gurbiel, H. Krupicka, Computer network – a new medium in education, Media a edukacja. Program i tezy, eMPi, Poznań 1997, 59.
 18. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieć komputerowa – nowe medium w edukacji, Media a edukacja, eMPi, Poznań 1997, 207-212.
 19. E. Gurbiel, H. Krupicka, From elements of informatics to information technology, Proceedings Poskole'97, Seminar about Computers in School, Czech Republic, 1997, 117-122.
 20. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieć komputerowa – nowe medium w edukacji szkolnej, Edukacja Medialna 2 (1997), 15-20.
 21. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 123-127.
 22. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji 1-2 (1997), 43-47.
 23. Z. Huzar, J. Kwiatkowski, J. Magott, Dataflow processing modeling in performance extension of LOTOS, Proceedings of the IASTED International Conference Parallel and Distributed Systems – Euro-PDS'97, Barcelona 1997, 335-338.
 24. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, Implementation of parallel best search algorithm in the distributed environment, Proceedings of 2nd Parallel Processing and Applied Mathematics International Conf., Zakopane 1997, 296-302.
 25. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, Implementation of parallel algorithms in PVM enviroment, Proceedings of MOSIS'97 International Conf., Hradec and Moravici, Czechy, 1997, 111-114.
 26. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, G. Skrzypczyński, Implementation of parallel algorithms in MPI environment, Proceedings of MOSIS'97 International Conf., Hradec and Moravici, Czechy, 1997, 105-110.
 27. A. Kościelski, Teoria obliczeń. Wykłady z matematycznych podstaw informatyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, 1-289.
 28. T. Hagerup, M. Kutyłowski, Fast merging on the EREW PRAM, Algorithmica 17 (1997), 55-66.
 29. M. Kutyłowski, R. Wanka, Playing Tetris on meshes and multi-dimensional SHEARSORT, Algorithms and Computation, 8th International Symposium on Algorithms and Computation, Singapore, December'97, Lecture Notes in Computer Science 1350, Springer, Berlin 1997, 32-41.
 30. J. Kucharczyk, Opis systemu PICTEX, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, 1-137.
 31. J. Kawa, W. Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, The computerised analysing system for measurement of the intima-media thickness, Proceedings of MOSIS'97 International Conf., Hradec and Moravici, Czechy, 1997, 265-270.
 32. K. Kawa, W. Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Computerised interpretation of the Duplex ultrasonography images, Proceedings of the International Conference AISI 1997 – Advanced Simulation of Systems, Krnov, Czechy, 1997, 17-22.
 33. S. Lewanowicz, On the fourth-order difference equation for the associated Meixner polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics 80 (1997), 351-358.
 34. S. Lewanowicz, Generalized Watson's summation formula for ₃F₂(1), Journal of Computational and Applied Mathematics 86 (1997), 375-386.
 35. M. Liśkiewicz, Interactive proof systems with public coin: lower space bounds and hierarchies of complexity classes, Proc. 14th Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Lecture Notes in Computer Science 1200, Springer, Berlin 1997, 129-140.
 36. M. Liśkiewicz, R. Reischuk, Computing with sublogarithmic space (red. L. Hemaspaandra, A. Selman), Invited review in Complexity Theory Retrospective II, Springer, Berlin 1997, 197-224.
 37. M. Liśkiewicz, R. Reischuk, Computational limitations of stochastic Turing machines and Arthur-Merlin games with small space bounds, Proc. Mathematical Foundations of Computer Science, Lecture Notes in Computer Science 1295, Springer, Berlin 1997, 91-107.
 38. J. Marcinkowski, Undecidability of the first order theory of one-step right ground rewriting, Proceedings of 8th Conference on Rewriting Techniques and Applications, Lecture Notes in Computer Science 1232, Springer, Berlin 1997, 241-253.
 39. L. Pacholski, A. Podelski, Set constraints: a pearl in research on constraints, Proceedings of 3rd Conference on Principles and Practice of Constraint Programming, CP973, Lecture Notes in Computer Science 1330, Springer, Berlin 1997, 549-561.
 40. L. Pacholski, W. Szwast, L. Tendera, Complexity of two-variable logic with counting, Proceedings of 12th IEEE Symposium on Logic in Computer Science, Los Alamitos 1997, 318-327.
 41. A. Czumaj, L. Gąsieniec, M. Piotrów, W. Rytter, Sequential and parallel approximation of shortest superstrings, Journal of Algorithms 23 (1997), 74-100.
 42. G. Stachowiak, Finding parity difference by involutions, Discrete Math. 163 (1997), 139-151.
 43. M. M. Sysło, Algorytmy, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, 1-270.
 44. M. M. Sysło, Technologia informacyjna w szkołach USA, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 195-202.
 45. M. M. Sysło, Algorytmy – czy wiemy, jak zbudowano piramidę Cheopsa, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 455-462.
 46. Informatyka w Szkole, XIII (red. M. M. Sysło), Materiały Konferencji "Informatyka w Szkole XIII" (Lublin, wrzesień 1997), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 1-485.
 47. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Discriminant analysis using neural network: bad and good experience, XLII Sesja Naukowa z Biometrii, Materiały z Konferencji, Poznań 5-6 grudnia 1997, 129-135.
 48. J. Witkowski, A comparison of three methods for estimating correlation matrix, Biocybernetics and Biomedical Engineering 17(1997).
 49. K. Ziętak, Orthant-monotonic norms and overdetermined linear systems, Journal of Approximation Theory 88 (1997), 209-227.
 50. K. Ziętak, Strict spectral approximation of a matrix and some related problems, Applicationes Mathematicae 24 (1997), 267-280.
 51. Annual Report 1996, Report 03/97, Inst. Comp. Science, Univ. Wrocław, Wrocław 1997.
 52. M. Bazan, M. Bazan, Improved roots for semi-analytic eigenvalue processor, Report 05/97, Inst. Comp. Science, Univ. Wrocław, Wrocław 1997.
 53. W. Charatonik, A. Podelski, Solving set constraints for greatest models, Technical Report MPI-I-97-004, Max-Planck-Institut fur Informatik, April 1997.
 54. J. Grabowski, P. Werwiński, M. Wodecki, System wspomagania procesu podejmowania decyzji dla problemu optymalnego wyboru zestawu maszyn, Raport serii PREPRINTY nr 78/97, Instytut Cybernetyki Technicznej PWr.
 55. M. Kik, Correction network, Elektroniczny Biuletyn Informatyki Teoretycznej, 3-1997, September 1997.
 56. J. Szczepkowicz, Składanie i kodowanie grafiki w systemie emTeX, Raport 01/97, Inst. Inf., Uniw. Wrocław, Wrocław 1997.
 57. J. Szczepkowicz, Składanie grafiki za pomocą dvips w środowisku MS-DOS, NetWare i SunOS, Raport 02/97, Inst. Inf., Uniw. Wrocław, Wrocław 1997.
 58. A. S. Tanenbaum, Rozproszone systemy operacyjne, (tłum. z angielskiego Z. Płoski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, 1-707.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS