Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 1996

 1. A. Bartkowiak, J. Liebhart, A. Szustalewicz, Visualising the correlation structure by a biplot extended to 3 dimensions (red. L. Bobrowski, J. Doroszewski), 34th ICB Seminar Statistics and Clinical Practice, Warsaw June 24-28 1996, PAN i Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, 50-53.
 2. A. Bartkowiak, Sampling a multi-trait representative sample, Biometrical Letters, 33 (1996), 59-69.
 3. A. Bartkowiak, Wyznaczanie odpornych odległości Mahalanobisa (red. H. Tańska, A. Zabokrzecka), Krajowa Konferencja Zastosowań Statystyki, Mierki 12-14 czerwca 1995, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1996, 15-28.
 4. A. Bartkowiak, Search for multivariate outliers in regressional context (red. L. Bobrowski, J. Doroszewski), 34th ICB Seminar Statistics and Clinical Practice, Warsaw June 24-28 1996, PAN i Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, 29-31.
 5. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Some issues connected with a 3D representation of multivariate data points, Machine Graphics & Vision 5 (1996), 563-577.
 6. S. Lewanowicz, Recurrence relations for the connection coefficients of orthogonal polynomials of a discrete variable, Journal of Computational and Applied Mathematics, 76 (1996), 213-225.
 7. S. Lewanowicz, Second-order recurrence relation for the linearization coefficients of classical orthogonal polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics, 69 (1996), 159-170.
 8. A. Adrabiński, J. Grabowski, M. Wodecki, A sequencing problem for job processing by the Turing-lathe, ZNPS 1338 (1996), 19-32.
 9. K. Ziętak, On approximation problems with zero-trace matrices, Linear Algebra and Its Applications, 247 (1996), 169-184.
 10. A. Bartkowiak, Dynamiczna grafika – kilka uwag o jej podstawach i zasadach, Colloquium Biometryczne, 26 (1996), 409-423.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS