Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 1996

 1. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieci komputerowe w edukacji, materiały z XII Konferencji "Informatyka w Szkole" Lublin, wrzesień 1996, 401-407.
 2. E. Gurbiel, J. Górski, M. Jurkowlaniec, J. Zalewski, Nauczanie inżynierii oprogramowania, Informatyka, 11 (1996), 21-23.
 3. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieci komputerowe w edukacji, Komputer w Edukacji, 1-2 (1996), 25-31.
 4. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki, podręcznik (red. M. M. Sysło), PWN, Warszawa 1996 (wydanie siódme).
 5. A. Proskurowski, M. M. Sysło, P. Winter, Plane embeddings of 2-trees and biconnected partial 2-trees, SIAM J. Discrete Math., 9 (1996), 277-296.
 6. M. M. Sysło, Komputer w szkole. Koncepcja i praktyka (red. M. M. Sysło), materiały z XII Konferencji "Informatyka w Szkole", Lublin 1996, 31-46.
 7. M. M. Sysło, III Olimpiada Informatyczna 1995/1996 (red. M. M. Sysło), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, Warszawa, Wrocław 1996.
 8. M. M. Sysło, Informatyka w Szkole XII, materiały z konferencji (red. M. M. Sysło), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet M. Curii-Skłodowskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Lublin 1996.
 9. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o wymaganiach na egzamin dojrzałości z informatyki, materiały z XII Konferencji Informatyka w szkole, Lublin 1996, 61-66.
 10. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Podstawa programowa z informatyki (propozycja), materiały z XII Konferencji Informatyka w szkole, Lublin 1996, 67-80.
 11. M. Andruszkiewicz, J. Kwiatkowski, A shared-memory parallel computer emulator, Proc. of Conference Modelling and System Simulation 1996, Krnow, Czechy, 284-299.
 12. J. Kwiatkowski, i inni, Teaching parallel processing: development of curriculum and software tools, Proc. of Conf. Integrating Technology into Computer Education, ACM SIGCSE Bulletin, 28, special issue, 1996, 159-161.
 13. T. Byszewska, E. Hudyma, J. Kwiatkowski, Informatyczne studia inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej, Materiały z Konferencji Informatyka na wyższych uczelniach dla gospodarki narodowej, Gdańsk, 1996, 8-143.
 14. J. Kwiatkowski, S. Szejko, Projektowanie strukturalne systemów czasu rzeczywistego, Informatyka, 4, 5 (1996) 23-31, 40-44.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS