Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

1996

 1. A. Adrabiński, J. Grabowski, M. Wodecki, A sequencing problem for job processing by the Turing-lathe, ZNPS 1338 (1996), 19-32.
 2. M. Andruszkiewicz, J. Kwiatkowski, A shared-memory parallel computer emulator, Proc. of Conference Modelling and System Simulation 1996, Krnow, Czechy, 284-299.
 3. A. Bartkowiak, Search for multivariate outliers in regressional context (red. L. Bobrowski, J. Doroszewski), 34th ICB Seminar Statistics and Clinical Practice, Warsaw June 24-28 1996, PAN i Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, 29-31.
 4. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Some issues connected with a 3D representation of multivariate data points, Machine Graphics & Vision 5 (1996), 563-577.
 5. A. Bartkowiak, J. Liebhart, A. Szustalewicz, Visualising the correlation structure by a biplot extended to 3 dimensions (red. L. Bobrowski, J. Doroszewski), 34th ICB Seminar Statistics and Clinical Practice, Warsaw June 24-28 1996, PAN i Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, 50-53.
 6. A. Bartkowiak, Dynamiczna grafika – kilka uwag o jej podstawach i zasadach, Colloquium Biometryczne, 26 (1996), 409-423.
 7. A. Bartkowiak, Sampling a multi-trait representative sample, Biometrical Letters, 33 (1996), 59-69.
 8. A. Bartkowiak, Wyznaczanie odpornych odległości Mahalanobisa (red. H. Tańska, A. Zabokrzecka), Krajowa Konferencja Zastosowań Statystyki, Mierki 12-14 czerwca 1995, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1996, 15-28.
 9. W. Charatonik, A. Podelski, The independence property of a class set constraints, Proc. of the Conference on Principles and Practice of Constraint Programming, Cambridge, USA, 1996, Lecture Notes in Computer Science 1118, Springer, 76-90.
 10. Z. J. Czech, G. Havas, B.S. Majewski, N.C. Wormald, A family of perfect hashing methods, The Computer Journal 39 (1996), 547-554.
 11. Z. J. Czech, W. Mikanik, Randomized PRAM simulation using T9000 transputers, Proc. of the International Conf. on High-Performance Computing and Networking (HPCN), Brussels, Belgium, April 1996; Lectures Notes in Computer Science 1067, Springer, 1996, 736-743.
 12. E. Gurbiel, J. Górski, M. Jurkowlaniec, J. Zalewski, Nauczanie inżynierii oprogramowania, Informatyka, 11 (1996), 21-23.
 13. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki, podręcznik (red. M. M. Sysło), PWN, Warszawa 1996 (wydanie siódme).
 14. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieci komputerowe w edukacji, Komputer w Edukacji, 1-2 (1996), 25-31.
 15. E. Gurbiel, H. Krupicka, Sieci komputerowe w edukacji, materiały z XII Konferencji "Informatyka w Szkole" Lublin, wrzesień 1996, 401-407.
 16. J. Halawa, A. Trzmielak-Stanisławska, A note on determination of simplified models by means of the Chebyshev polynomials, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji (wydawany przez PAN), 42 (1996), 437-445.
 17. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o wymaganiach na egzamin dojrzałości z informatyki, materiały z XII Konferencji Informatyka w szkole, Lublin 1996, 61-66.
 18. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Podstawa programowa z informatyki (propozycja), materiały z XII Konferencji Informatyka w szkole, Lublin 1996, 67-80.
 19. A. Czumaj, P. Kanarek, M. Kutyłowski, K. Loryś, Fast generation of random permutations via network simulation, Proc. 4th Annual European Symposium on Algorithms, Barcelona, Spain, September'96, Lecture Notes in Computer Science 1136, Springer, Berlin 1996, 246-260.
 20. A. Kościelski, L. Pacholski, Complexity of Makanin's algorithm, Journal of the Association for Computing Machinery, 43 (1996), 670-684.
 21. J. Kucharczyk, Wypracowanie o ligaturach, Biul. Pol. Grupy Użytkowników Systemu TeX, 7 (1996), 65-66.
 22. W. Kupść, P. Kurjata, J. Witkowski, Znaczenie wykresów ze zmiennymi dodanymi (AVP) w analizie regresji, Materiały z Dwudziestego Szóstego Colloquium Biometrycznego, 1996, 424-435.
 23. M. Dietzfelbinger, M. Kutyłowski, R. Reischuk, Feasible time-optimal algorithms for Boolean functions on exclusive read PRAMs, SIAM Journal on Computing, 25 (1996), 1196-1230.
 24. F. Fich, R. Impagliazzo, B. Kapron, V. King, M. Kutyłowski, Limits on the power of parallel random access machines with weak forms of write conflict resolution, Journal of Computer and System Sciences, 53 (1996), 104-111.
 25. M. Kutyłowski, K. Loryś, B. Oesterdiekhoff, Periodic merging networks, Proc. 7th International Symposium on Algorithms and Computation, Osaka 1996, Lecture Notes in Computer Science 1178, Springer, Berlin 1996, 336-345.
 26. M. Kutyłowski, K. Loryś, Limitations of the QRQW and EREW PRAM models, Proc. 16th Conference on Software Technology and Theoretical Computer Science, Hyderabad, 1996, Lecture Notes in Computer Science, Springer 1180, Berlin 1996, 310-321.
 27. M. Kutyłowski, T. Wierzbicki, Approximate compaction and padded sorting on exclusive write PRAMs, International Parallel Processing Symposium, Proceedings, Honolulu, USA, April'96, IEEE Press 1996, 174-181.
 28. J. Kwiatkowski, i inni, Teaching parallel processing: development of curriculum and software tools, Proc. of Conf. Integrating Technology into Computer Education, ACM SIGCSE Bulletin, 28, special issue, 1996, 159-161.
 29. T. Byszewska, E. Hudyma, J. Kwiatkowski, Informatyczne studia inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej, Materiały z Konferencji Informatyka na wyższych uczelniach dla gospodarki narodowej, Gdańsk, 1996, 8-143.
 30. D. Konieczny, J. Kwiatkowski, Implementation of parallel algorithms in PVM environment, ACTA MOSIS, 62 (1996) 284-289.
 31. J. Kwiatkowski, S. Szejko, Projektowanie strukturalne systemów czasu rzeczywistego, Informatyka, 4, 5 (1996) 23-31, 40-44.
 32. S. Lewanowicz, Recurrence relations for the connection coefficients of orthogonal polynomials of a discrete variable, Journal of Computational and Applied Mathematics, 76 (1996), 213-225.
 33. S. Lewanowicz, Second-order recurrence relation for the linearization coefficients of classical orthogonal polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics, 69 (1996), 159-170.
 34. M. Liśkiewicz, R. Reischuk, Space bounds for interactive proof systems with public coins and bounded number of rounds, ICSI Technical Report TR-96-025, Berkeley 1996.
 35. M. Liśkiewicz, R. Reischuk, The sublogarithmic alternating space world, SIAM J. on Computing, 25 (1996), 828-861.
 36. Z. J. Czech, G. Havas, B. S. Majewski, N. C. Wormald, A family of prefect hashing methods, The Computer Journal 39 (1996), 547-554.
 37. J. Marcinkowski, The 3 Frenchmen method proves undecidability of the uniform boundedness for single recursive rule ternary DATALOG programs, Proc. 13th STACS, Lecture Notes in Computer Science 1046, Springer, Berlin 1996, 427-438.
 38. J. Marcinkowski, Undecidability of uniform boundedness for single rule DATALOG programs, Proc. 11th Annual IEEE Symposium on Logic in Comp. Sc., IEEE Press, 1996, 13-24.
 39. M. Piotrów, Depth optimal sorting networks resistant to k passive faults, Proc. 7th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, Association for Computing Machinery, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1996, 242-251.
 40. A. Proskurowski, M. M. Sysło, P. Winter, Plane embeddings of 2-trees and biconnected partial 2-trees, SIAM J. Discrete Math., 9 (1996), 277-296.
 41. M. M. Sysło, Komputer w szkole. Koncepcja i praktyka (red. M. M. Sysło), materiały z XII Konferencji "Informatyka w Szkole", Lublin 1996, 31-46.
 42. M. M. Sysło, III Olimpiada Informatyczna 1995/1996 (red. M. M. Sysło), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, Warszawa, Wrocław 1996.
 43. M. M. Sysło, Informatyka w Szkole XII, materiały z konferencji (red. M. M. Sysło), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet M. Curii-Skłodowskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Lublin 1996.
 44. K. Ziętak, On approximation problems with zero-trace matrices, Linear Algebra and Its Applications, 247 (1996), 169-184.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS