Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 1995

 1. A. Bartkowiak, W. Kupść, Wyszukiwanie alternatywnych podzbiorów regresyjnych na przykładzie umieralności kobiet w Polsce w latach 1989-91. II. Redukcja predyktorów, Dwudzieste Piąte Colloquium Biometryczne, Polskie Towarzystwo Biometryczne, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1995, 349-360.
 2. A. Bartkowiak, W. Kupść, Wyszukiwanie alternatywnych podzbiorów regresyjnych na przykładzie umieralności kobiet w Polsce w latach 1989-91. I. Eksploratywna analiza pewnej regresji, Dwudzieste Piąte Colloquium Biometryczne, Polskie Towarzystwo Biometryczne, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1995, 337-348.
 3. Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych (red. A. Bartkowiak), Uniw. Wrocł., Wrocław 1995.
 4. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, The augmented biplot and some examples of its use, Machine Graphics and Vision, 4 (1995), 161-185.
 5. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Konstrukcja biplotu i przykład jego zastosowania (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocławski, Wrocław 1995, 106-123.
 6. A. Bartkowiak, Podstawowe instrukcje systemu Lisp-Stat (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 7-30.
 7. A. Bartkowiak, W. Kupść, P. Kurjata, Obliczenia regresyjne za pomocą modułów make-reg (Lisp-Stat) i proc-reg (SAS) (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wroc., Wrocław 1995, 83-105.
 8. A. Bartkowiak, M. Liśkiewicz, A dilemma: Good model fit or stability of coefficients in the model equation, Models and Forecasts'89 - Macromodels'89, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódż 1995, 281-295.
 9. A. Bartkowiak, J. Liebhart, Estimation of the spirometric residual volume by a regression built from Gower distances, Biometrical Journal (1995), 131-149.
 10. A. Bartkowiak, W. Kupść, Regression modeling of the Polish mortality data 1989-1991, Mortality of men, Biometrical Letters, 32 (1995), 61-80.
 11. A. Bartkowiak, Exploratory data analysis, its historical development, what it is today, Biocybernetics and BiomedicalEngineering (1995), 85-120.
 12. A. Bartkowiak, J. Liebhart, A distance-based regression method as applied in spirometry for estimation of residual volume, Biocybernetics Bioengineering 15 (1995), 35-51.
 13. S. Lewanowicz, S. Paszkowski, An analytic method for convergence acceleration of certain hypergeometric series, Mathematics of Computation M 1995, 691-713.
 14. S. Lewanowicz, Results on the associated classical orthogonal polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics 65 (1995), 215-231.
 15. A. Szustalewicz, Kreślenie elipsy koncentrycznej dwuwymiarowego rozkładu normalnego (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 124-132.
 16. U. Gładysz, E. Liebhart, J. Liebhart, J. Małolepszy, W. Mądrala, Eksploratywna analiza wyników wziewnego testu prowokacyjnego z histaminą (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 65-74.
 17. A. Szustalewicz, M. Woźniak, Elementy probabilistyki i statystyki, moduł dydaktyczny TEACH (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 133-140.
 18. A. Bartkowiak, Distance-based regression in some heliophysical data analysis (red. E. M. Tiit), New trends in Probability and Statistics. Multivariate Statistics and Matrices in Statistics, VSP/TEV, Vilnius-Utrecht, 1995, 181-195.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS