Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 1995

 1. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Networks in Poland for school education, Online EDUCA Berlin, International Conference on Distance Education, Berlin, Nov. 1995 (Book of Abstracts).
 2. G. Koba, M. M. Sysło, Schematy algorytmów w programie ELI, Komputer w Edukacji, 3-4/1995, 5-18.
 3. C. Frising, M. M. Sysło, Program nauczania przedmiotu INFORMATYKA, BKKK, Warszawa 1995, 1-99.
 4. M. M. Sysło, Komputer i technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Komputer w Edukacji 2/1995.
 5. II Olimpiada Informatyczna 1994/95 (red. M. M. Sysło), 1995, 1-189.
 6. M. M. Sysło, The jump number problem on interval orders: a 3/2 approximation algorithm, Discrete Math. 144 (1995), 119-130.
 7. M. M. Sysło, INFORMATYKA. Przewodnik dla ucznia, BKKK, Warszawa 1995, 1-86.
 8. M. M. Sysło, INFORMATYKA. Podręcznik dla nauczyciela, BKKK, Warszawa 1995, 1-98.
 9. M. M. Sysło, On some new types of greedy chains and greedy linear extensions of partially ordered sets, Discrete Appl. Math. 60 (1995), 349-358.
 10. M. M. Sysło, Komputer i technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Komputer w Edukacji, 2 (1995), 53-64.
 11. Informatyka w Szkole XI (red. M. M. Sysło), Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole XI, Kielce, wrzesień 1994, Instytut Informatyki UWr., 1995, 1-432.
 12. M. Andruszkiewicz, J. Kwiatkowski, Dataflow computer programming languages, Proc. Conf. Computer Science, Ostrawa 1995, 22-29.
 13. M. Andruszkiewicz, D. Konieczny, A. Kus, J. Kwiatkowski, Object oriented analysis and design using Coad-Yourdon method, Proc. conf. Computer Science, Ostrawa 1995, 30-34.
 14. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 (z dyskietką) – wyd. 5 i 6.
 15. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, 1-231 (z dyskietką) – wyd. 3.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS