Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Teorii Informatyki - 1995

  1. W. Charatonik, Set constraints in some equational theories, praca doktorska, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, maj 1995.
  2. J. Hromkovivc, P. Kanarek, R. Klassing, K. Loryś, W. Unger, H. Wagener, On the size of permutation networks and consequences for efficient simulation of hypercube algorithms on bounded-degree networks (red. E. W. Mayr, C. Puech), Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science'95, Lecture Notes in Computer Science, vol. 900, Springer, Berlin 1995, 255-266.
  3. A. Łukaszewski, Evolutionary programming in graph theory, Badania Operacyjne i Decyzje 3/1995, 67-74.
  4. G. Stachowiak, Generowanie wybranych klas obiektów kombinatorycznych algorytmami minimalnych zmian, praca doktorska, Instytut Informatyki UWr., marzec 1995.
  5. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 (z dyskietką) – wyd. 5 i 6.
  6. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, 1-231 (z dyskietką) – wyd. 3.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS