Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

1995

 1. M. Andruszkiewicz, J. Kwiatkowski, Dataflow computer programming languages, Proc. Conf. Computer Science, Ostrawa 1995, 22-29.
 2. M. Andruszkiewicz, D. Konieczny, A. Kus, J. Kwiatkowski, Object oriented analysis and design using Coad-Yourdon method, Proc. conf. Computer Science, Ostrawa 1995, 30-34.
 3. Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych (red. A. Bartkowiak), Uniw. Wrocł., Wrocław 1995.
 4. A. Bartkowiak, Distance-based regression in some heliophysical data analysis (red. E. M. Tiit), New trends in Probability and Statistics. Multivariate Statistics and Matrices in Statistics, VSP/TEV, Vilnius-Utrecht, 1995, 181-195.
 5. A. Bartkowiak, Exploratory data analysis, its historical development, what it is today, Biocybernetics and BiomedicalEngineering (1995), 85-120.
 6. A. Bartkowiak, Podstawowe instrukcje systemu Lisp-Stat (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 7-30.
 7. A. Bartkowiak, W. Kupść, Wyszukiwanie alternatywnych podzbiorów regresyjnych na przykładzie umieralności kobiet w Polsce w latach 1989-91. I. Eksploratywna analiza pewnej regresji, Dwudzieste Piąte Colloquium Biometryczne, Polskie Towarzystwo Biometryczne, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1995, 337-348.
 8. A. Bartkowiak, W. Kupść, Wyszukiwanie alternatywnych podzbiorów regresyjnych na przykładzie umieralności kobiet w Polsce w latach 1989-91. II. Redukcja predyktorów, Dwudzieste Piąte Colloquium Biometryczne, Polskie Towarzystwo Biometryczne, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1995, 349-360.
 9. A. Bartkowiak, W. Kupść, P. Kurjata, Obliczenia regresyjne za pomocą modułów make-reg (Lisp-Stat) i proc-reg (SAS) (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wroc., Wrocław 1995, 83-105.
 10. A. Bartkowiak, J. Liebhart, Estimation of the spirometric residual volume by a regression built from Gower distances, Biometrical Journal (1995), 131-149.
 11. A. Bartkowiak, M. Liśkiewicz, A dilemma: Good model fit or stability of coefficients in the model equation, Models and Forecasts'89 - Macromodels'89, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódż 1995, 281-295.
 12. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Konstrukcja biplotu i przykład jego zastosowania (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocławski, Wrocław 1995, 106-123.
 13. A. Bartkowiak, W. Kupść, Regression modeling of the Polish mortality data 1989-1991, Mortality of men, Biometrical Letters, 32 (1995), 61-80.
 14. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, The augmented biplot and some examples of its use, Machine Graphics and Vision, 4 (1995), 161-185.
 15. B. Bartoszek, A. Czarnożyński, Z. J. Czech, M. Konopka, B. Majewski, Z. Szczerbiński, M. Wojtulewicz, Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia, Skrypt nr 1931, Wyd. 3, Politechnika Śląska, Gliwice 1995, 1-195.
 16. W. Charatonik, Set constraints in some equational theories, praca doktorska, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, maj 1995.
 17. Z. J. Czech, K. Gembala, P. Kowalski, D. Pietruch-Reizes, B. Zajączkowska, Analiza wybranych systemów w komputeryzacji bibliotek, Konsorcjum Uczelni Akademickich i Instytucji Górnego Śląska, Katowice 1995, 1-104.
 18. Z. J. Czech, G. Fronc, P. Kowalski, J. Pawlak, M. Uhlig, Projekt systemu komputeryzacji bibliotek, Konsorcjum Uczelni Akademickich i Instytucji Górnego Śląska, Katowice 1995, 1-104.
 19. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 (z dyskietką) – wyd. 5 i 6.
 20. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, 1-231 (z dyskietką) – wyd. 3.
 21. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Networks in Poland for school education, Online EDUCA Berlin, International Conference on Distance Education, Berlin, Nov. 1995 (Book of Abstracts).
 22. J. Hromkovivc, P. Kanarek, R. Klassing, K. Loryś, W. Unger, H. Wagener, On the size of permutation networks and consequences for efficient simulation of hypercube algorithms on bounded-degree networks (red. E. W. Mayr, C. Puech), Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science'95, Lecture Notes in Computer Science, vol. 900, Springer, Berlin 1995, 255-266.
 23. Z. Huzar, J. Kwiatkowski, LOTOS specification and modelling of dataflow processing, Proc. Colloquium Advanced Simulation of Systems, Ostrawa 1995, 180-185.
 24. G. Koba, M. M. Sysło, Schematy algorytmów w programie ELI, Komputer w Edukacji, 3-4/1995, 5-18.
 25. J. Kwiatkowski, Nauczanie informatyki na Politechnice Wrocławskiej, Komputer w Edukacji, 3-4 (1995), 45-48.
 26. J. Kwiatkowski, M. Piechówka, S. Szejko, Podejście strukturalne do analizy i projektowania systemów z uwzględnieniem rozszerzeń dla systemów czasu rzeczywistego, cz. 1, Informatyka 11/1995, 22-26; cz. 2, Informatyka 12/1995, 17-21.
 27. S. Lewanowicz, Results on the associated classical orthogonal polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics 65 (1995), 215-231.
 28. S. Lewanowicz, S. Paszkowski, An analytic method for convergence acceleration of certain hypergeometric series, Mathematics of Computation M 1995, 691-713.
 29. A. Bartkowiak, J. Liebhart, A distance-based regression method as applied in spirometry for estimation of residual volume, Biocybernetics Bioengineering 15 (1995), 35-51.
 30. U. Gładysz, E. Krusińska, J. Liebhart, E. Liebhart, J. Małolepszy, M. Woźniak, The computer assisted histamine bronchoprovocation test, Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.1 (1995), 30-38.
 31. U. Gładysz, E. Liebhart, J. Liebhart, J. Małolepszy, W. Mądrala, Eksploratywna analiza wyników wziewnego testu prowokacyjnego z histaminą (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 65-74.
 32. A. Dor, U. Gładysz, J. Liebhart, E. Liebhart, J. Małolepszy, A real relationship between provocation dose and the slope of the dose-response curve, European Respiratory Journal 8 (1995), 101.
 33. M. Liśkiewicz, On the power of 1-tape off-line ATMs running in a bounded number of reversals, Mathematical Systems Theory 28 (1995), 329-339.
 34. A. Łukaszewski, Evolutionary programming in graph theory, Badania Operacyjne i Decyzje 3/1995, 67-74.
 35. G. Stachowiak, Generowanie wybranych klas obiektów kombinatorycznych algorytmami minimalnych zmian, praca doktorska, Instytut Informatyki UWr., marzec 1995.
 36. M. M. Sysło, Komputer i technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Komputer w Edukacji, 2 (1995), 53-64.
 37. M. M. Sysło, On some new types of greedy chains and greedy linear extensions of partially ordered sets, Discrete Appl. Math. 60 (1995), 349-358.
 38. M. M. Sysło, The jump number problem on interval orders: a 3/2 approximation algorithm, Discrete Math. 144 (1995), 119-130.
 39. Informatyka w Szkole XI (red. M. M. Sysło), Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole XI, Kielce, wrzesień 1994, Instytut Informatyki UWr., 1995, 1-432.
 40. II Olimpiada Informatyczna 1994/95 (red. M. M. Sysło), 1995, 1-189.
 41. M. M. Sysło, Komputer i technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Komputer w Edukacji 2/1995.
 42. C. Frising, M. M. Sysło, Program nauczania przedmiotu INFORMATYKA, BKKK, Warszawa 1995, 1-99.
 43. M. M. Sysło, INFORMATYKA. Podręcznik dla nauczyciela, BKKK, Warszawa 1995, 1-98.
 44. M. M. Sysło, INFORMATYKA. Przewodnik dla ucznia, BKKK, Warszawa 1995, 1-86.
 45. A. Szustalewicz, Kreślenie elipsy koncentrycznej dwuwymiarowego rozkładu normalnego (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 124-132.
 46. A. Szustalewicz, M. Woźniak, Elementy probabilistyki i statystyki, moduł dydaktyczny TEACH (red. A. Bartkowiak), Lisp-Stat. Narzędzie eksploratywnej analizy danych, Uniw. Wrocł., Wrocław 1995, 133-140.
 47. P. Zieliński, K. Ziętak, The polar decomposition – properties, applications and algorithms, Matematyka Stosowana 38 (1995), 23-49.
 48. K. Ziętak, Strict approximation of matrices, SIAM J. Matrix Analysis and Applications 16 (1995), 232-234.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS