Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 1994

 1. I Olimpiada Informatyczna 1993/1994 (red. M. M. Sysło), 1994, 1-147.
 2. M. M. Sysło, Pakiet Elementy Informatyki, Komputer w Edukacji 1/1994, 15-26.
 3. E. Gurbiel, Nauczanie informatyki w szkołach niemieckich, [ISX], 96-103.
 4. E. Gurbiel, Nauczanie informatyki w szkołach niemieckich, Komputer w Edukacji 3/4 (1994), 29-40.
 5. Informatyka w Szkole, X (red. M. M. Sysło), Materiały konferencji Informatyka w Szkole X, UMK Toruń, wrzesień 1993, Instytut Informatyki UWr., 1994, 1-340.
 6. H. Krupicka, Elementy funkcyjnego stylu programowania w języku Logo, Komputer w Edukacji 1/1994, 7-14.
 7. H. Krupicka, Nauka programowania w szkole, [ISX], 110-118.
 8. M. M. Sysło, P. Winter, Outerplanar graphs with perfect face-independent vertex covers, Discrete Appl. Math. 54 (1994), 267-280.
 9. M. M. Sysło, On some new types of greedy chains and greedy linear extensions of partially ordered sets, Discrete Appl. Math. 55 (1994).
 10. M. M. Sysło, Elementy informatyki jako przedmiot ogólnokształcący, Komputer w Edukacji 2/1994.
 11. M. M. Sysło, Komputer w zmieniającej się szkole, Komputer w Edukacji 1/1994, 55-59.
 12. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, 1-231 (z dyskietką; wyd. 2).
 13. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki.Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 (z dyskietką; wyd. 4).
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS