Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 1993

  1. M. M. Sysło, Komputer w reformowanej szkole (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 27-30.
  2. H. Krupicka, Elementy funkcyjnego stylu programowania w Logo (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 47-53.
  3. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, 1-302 (z dyskietką).
  4. Informatyka w Szkole (red. M. M. Sysło), Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993.
  5. N. Deo, J. S. Kowalik, M. M. Sysło, Algorytmy optymalizacji dyskretnej z programami w języku Pascal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, (510 stron), przekład autorski z j. angielskiego.
  6. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli przedmiotu elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 53-56.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS