Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

1993

 1. A. Bartkowiak, An empirical study of robust regression in the presence of outliers blunders. Part I, LAE-type estimators, Biocybernetics and Biomedical Engineering 12 (1992), 4-26 (Na okładce czasopisma data 1993).
 2. A. Bartkowiak, R. Steyer, K.F. Wender, K.F. Widaman, Teaching basic ideas of statistics with PS-STAT, Psychometric Methodology, Proceedings of the 7th European Meeting of the Psychometric Society in Trier, Fischer-Verlag, Stuttgart and New York, 1993, 18-21.
 3. A. Bartkowiak, An empirical study of robust regression in the presence of outliers blunders. Part II, Iteratively reweighted regressions, Biocybernetics and Biomedical Engineering 12 (1992), 27-45 (Na okładce data 1993).
 4. A. Bartkowiak, A. Pawłowska, J. Sekuła, Investigations on the dimensionality of five weather variables gathered in 29 decades using 15 years, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Melioracja XLI (1992), 113-130.
 5. A. Bartkowiak, A. Pawłowska, J. Sekuła, Detection of outliers in multivariate weather data gathered in four locations of Poland, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Melioracja XLI (1992), 131-149.
 6. A. Bartkowiak, A. Pawłowska, J. Sekuła, Climatic differentiation among some Polish locations revealed by canonical discriminant analysis, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Melioracja XLI (1992), 151-166.
 7. A. Bartkowiak, Programming nonorthogonal analysis of variance for a PC computer, Advances in Modelling and Analysis, Sect. A 14 (1993), 35-46.
 8. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, 1-302 (z dyskietką).
 9. J. Halawa, A. Trzmielak-Stanisławska, Identyfikacja parametryczna z wygładzaniem danych początkowych, Arch. Automat. Telekom., 1993.
 10. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli przedmiotu elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 53-56.
 11. A. Kościelski, Borel determinacy, weak set theories and higher order arithmetics (red. F. Gaillard, D. Richard), Seminaire du Laboratoire de Logic, Algorithmique et Informatique de Clermont 1, 144-196, Universite D'Auvergne, Clermont 1, 1992-1993.
 12. H. Krupicka, Elementy funkcyjnego stylu programowania w Logo (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 47-53.
 13. M. Kutyłowski, Stack versus sensitivity for one-way automata, Theoretical Computer Science, 119 (1993), 233-246.
 14. F. Fich, R. Impagliazzo, B. Kapron, V. King, M. Kutyłowski, Limits on the power of parallel random access machines withweak forms of write conflict resolution, STACS 93, 10th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Würzburg, Germany, February'93, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, vol. 665, Springer-Verlag, Berlin 1993, 386-397.
 15. S. Lewanowicz, Results on the associated Jacobi and Gegenbauer polynomials, J. Comput. Appl. Math. 49 (1993), 137-144.
 16. S. Lewanowicz, Error bounds for a near minimax polynomial approximation, BIT 33 (1993), 151-157.
 17. A. Bartkowiak, J. Guillard, W. Morgenstern, E. Nussel, W. Scheuermann, Search for outliers in 12 large epidemiological studies by use of Mahalanobis distances, Modelling, Measurement and Control, Sect. C 34 (1993), 21-36.
 18. M. Liśkiewicz, On the relationship between deterministic time and deterministic reversal, Information Processing Letters 45 (1993), 143-146.
 19. M. Liśkiewicz, R. Reischuk, Separating the lower levels of the sublogarithmic space hierarchy (red. P. Enjalbert, A. Finkel, K. Wagner), Proc. 10th Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin 1993, 16-27.
 20. L. Pacholski, Undecidability of implication problems in logic programming, database theory and classical logic (red. G. Gottlob, A. Leitsch, D. Mundici), Computational Logic and Proof Theory, Proceedings of the Third Kurt Gódel Colloquium, KGC'93, Lecture Notes in Computer Science, vol. 713, Springer-Verlag, Berlin 1993, 63-68.
 21. W. Charatonik, L. Pacholski, Word Equations with Two Variables, Proceedings of 2nd Workshop on Word Equations and Related Topics, IWWERT'91, Lecture Notes in Computer Science, vol. 677, Springer-Verlag, Berlin 1993, 43-56.
 22. L. Pacholski, W. Szwast, A counterexample to the 0-1 law for existential second order minimal Gódel sentences, Information and Computation 107 (1993), 91-103.
 23. M. M. Sysło, Komputer w reformowanej szkole (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 27-30.
 24. Informatyka w Szkole (red. M. M. Sysło), Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993.
 25. N. Deo, J. S. Kowalik, M. M. Sysło, Algorytmy optymalizacji dyskretnej z programami w języku Pascal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, (510 stron), przekład autorski z j. angielskiego.
 26. A. Szustalewicz, Pochodne, całki i poziom istotności w programie szkoły średniej, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 68-74.
 27. K. Ziętak, Properties of linear approximations of matrices in the spectral norm, Linear Algebra Its Appl. 183 (1993), 41-60.
 28. K. Ziętak, Subdifferentials, faces and dual matrices, Linear Algebra Its Appl. 185 (1993), 125-141.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS