Logowanie

Języki

  • Polski
  • English
fotopracownik

Nawigacja

prof. Maciej M. Sysło

Pracownik  

prof. Maciej M. Sysło

Pracownicy niezależni (poza strukturą zakładów)

Stanowisko:           profesor zwyczajny
E-mail: Maciej.Syslo@ii.uni.wroc.pl
WWW: http://mmsyslo.pl/
Pokój: 244
Telefon: 71 375-7817
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS