Logowanie

Języki

  • Polski
  • English
fotopracownik

Nawigacja

prof. Jerzy Marcinkowski

Pracownik  

prof. Jerzy Marcinkowski

Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych

Kierownik Zakładu Języków Programowania
Dyrektor Instytutu Informatyki

Stanowisko:           profesor zwyczajny
WWW: http://www.ii.uni.wroc.pl/~jma/
Pokój: 345
Telefon: 71 375-7034
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS