Logowanie

Języki

  • Polski
  • English
fotopracownik

Nawigacja

dr hab. Mieczysław Wodecki

Pracownik  

dr hab. Mieczysław Wodecki

Zakład Metod Numerycznych

Kierownik Studium Podyplomowego Informatyki dla Nauczycieli

Stanowisko:           adiunkt
E-mail: Mieczyslaw.Wodecki@ii.uni.wroc.pl
WWW: http://www.ii.uni.wroc.pl/~mwd/
Pokój: 242
Telefon: 71 375-7815
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS