Logowanie

Języki

  • Polski
  • English
fotopracownik

Nawigacja

dr Andrzej Łukaszewski

Pracownik  

dr Andrzej Łukaszewski

Pracownia Grafiki Komputerowej

Stanowisko:           starszy wykładowca
E-mail: Andrzej.Lukaszewski@ii.uni.wroc.pl
WWW: http://www.ii.uni.wroc.pl/~anl/
Pokój: 337
Telefon: 71 375-7834
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS