Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Ogłoszenia bieżące dla studentów  

Ogłoszenia dla studentów dotyczące spraw formalnych i technicznych związanych ze studiami, instytutem, uczelnią.


 

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2.06.2010, na Wydziale Matematyki i Informatyki 1 października 2010 r. zostaną utworzone studia inżynierskie w ramach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka. Studia te trwają 7 semestrów, ich ukończenie daje tytuł zawodowy inżyniera. Oczywiście cały czas prowadzone są sześciosemestralne studia licencjackie, studenci powinni do końca piątego semestru zdecydować, czy chcą ukończyć studia inżynierskie (jako inżynierowie), czy licencjackie (jako licencjaci).

Kanał XML
 
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS