Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Ogłoszenia bieżące dla studentów  

Ogłoszenia dla studentów dotyczące spraw formalnych i technicznych związanych ze studiami, instytutem, uczelnią.


 

Akcja honorowego krwiodawstwa "Krwiecień"

Zawsze marzyłeś o tym, aby zostać Bohaterem?

Nie ma nic prostszego - oddaj krew 8 marca w Instytucie Politologii lub 9 marca w Instytucie Matematyki i Informatyki.

Zapraszamy WSZYSTKICH Studentów, pracowników oraz chętne osoby do udziału w Honorowej Akcji Krwiodawstwa. W listopadzie pobiliśmy rekord zarejestrowanych Dawców, zróbmy to jeszcze raz!

GDZIE I KIEDY?
08.03.2016r. (wtorek) hol Instytutu Politologii, ul. Koszarowa 3
09.03.2016r. (środa) hol Instytutu Matematyki i Informatyki, ul. Joliot – Curie 15

O KTÓREJ?
10:00-15:00 Rejestracja Dawców

Informacja o pracy dyplomowej

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia są zobowiązani do wyboru tematu pracy dyplomowej. Informacje na temat prac dyplomowych znajdują się na stronie: http://ii.uni.wroc.pl/prace_dyplomowe

Wolontariat w Fundacji Uniwersytet Dzieci

Dołącz do zespołu i zostań naszym wolontariuszem!
http://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/

Trzyletni program badawczy "Algorytmy online dla podstawowych problemów sieciowych" ogłasza nabór na ostatni rok trwania projektu i zaprasza do współpracy doktorantów i magistrantów zamierzających kontynuować karierę na studiach doktoranckich. Oferujemy jedno roczne stypendium badawcze w wysokości 750 zł / miesiąc. Termin nadsyłania CV to 15 stycznia 2016 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/grants/ncn_2014/.

Kanał XML
 
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS