Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Seminarium ZMN: Paweł Keller o Obliczaniu wartości głównych całek w sensie Cauchy'ego za pomocą zwykłych kwadratur adaptacyjnych  

Na ostatnim w tym roku kalendarzowym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (16 grudnia, godz. 14.15, s. 237) dr Paweł Keller (Politechnika Warszawska) opowie o "Obliczaniu wartości głównych całek w sensie Cauchy'ego za pomocą zwykłych kwadratur adaptacyjnych".

Streszczenie
~~~~~~~~~~~~

W referacie przedstawione będą oszacowania błędów zaokrągleń pojawiające się w problemie przybliżania wartości głównych całek w sensie Cauchy'ego. W wielu sytuacjach błędy te są duże i mają istotny wpływ na dokładność wyniku. Otrzymane oszacowania pozwalają skutecznie zastosować dowolną dobrej jakości kwadraturę adaptacyjną do obliczenia rozważanych całek z dokładnością taką, jak w wypadku metod dedykowanych.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS