Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Organizacja roku akademickiego 2014/2015  

SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 01.10.2014 r. – 04.02.2015 r.
Dni rektorskie:

  • 01.10.2014 r. (Uroczysta Inauguracja)
  • 31.10.2014 r.
  • 10.11.2014 r. (Święto Uniwersytetu)

Przerwa świąteczna: 23.12.2014 r. – 06.01.2015 r.
Sesja egzaminacyjna: 05.02.2015 r. – 14.02.2015 r.
Sesja poprawkowa: 15.02.2015 r. – 22.02.2015 r.

  • 30 października 2014 r. (czwartek) - przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe,
  • 7 stycznia 2015 r. (środa) – przeprowadzone zostaną zajęcia wtorek.

SEMESTR LETNI

Okres zajęć dydaktycznych: 23.02.2015 r. – 15.06.2015 r.
Dni rektorskie: 7.05.2015 r.
Przerwa świąteczna: 03.04.2015 r. - 07.04.2015 r.
Sesja egzaminacyjna: 16.06.2015 r. – 30.06.2016 r.
Sesja poprawkowa: 29.08.2015 r. – 09.09.2015 r.

  • 6 maja 2015 r. (środa) - przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe.
  • 11 maja 2015 r. (poniedziałek) - przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS