Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Nagrody Premiera dla polskich uczonych  

W listopadzie Prezes Rady Ministrów wyróżnił doroczną nagrodą polskich uczonych (lista wyróżnionych). Laureaci otrzymali ją w trzech kategoriach: za wybitny dorobek naukowy, wybitne osiągnięcia naukowe, za rozprawy habilitacyjne, rozprawy doktorskie i za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne. Nagrody wręczone w 2010 r. honorują osiągnięcia naukowe roku 2009. Z naszej uczelni zostali nagrodzeni: prof. Jerzy Lukierski, prof. Lechosław Latos-Grażyński i dr Michał Moskal.

Więcej informacji o wyróżnionym Michale Moskalu: opis osiągnięć, zdęcie laureata.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS