Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Konkursu na staże dla studentów informatyki  

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza kolejną edycję konkursu na staże dla studentów kierunku informatyka.

Wszystkie informacje na temat programu stażowego, m.in. regulamin konkursu oraz wzór umowy stażowej, znajdują się na stronie:

http://zamawiane.ii.uni.wroc.pl/staze

Zapraszam do zgłaszania ofert do 23 kwietnia 2014 za pomocą formularza:
http://zamawiane.ii.uni.w...Pracodawcy.docx

Formularz zawiera informacje na temat firmy oraz ofert miejsc stażowych, w tym m.in. proponowaną dla danego miejsca liczbę godzin stażu. Preferujemy zgłoszenia e-mailem zawierającym skan podpisanego formularza na adres staze [at] cs.uni.wroc.pl.

Szczegóły:

etap I (składanie ofert stażowych przez pracodawców) - 23 kwietnia,
etap II (zgłoszenia kandydatów na staże) - 28 kwietnia
etapu III (ocena i wybór kandydatów przez pracodawców) - 30 maja
etap IV (przydział miejsc stażowych) - 2 czerwca
Wymiar stażu: 100-320 godz. (wstępnie określany przez pracodawcę w ofercie)
Intensywność stażu (liczba godz./tydz.) - dowolna, uzgodniona przez pracodawcę i studenta

W razie pytań proszę o kontakt: staze [at] cs.uni.wroc.pl - osobą upoważnioną do kontaktów z pracodawcami jest p. Anna Smolińska.

Staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek -- najlepsza inwestycja!

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS